50 Tiểu bang nước Mỹ... Tôi rất yêu...những ước mơ...
#50
(2023-12-26, 01:53 AM)JayM Wrote: Utah, Wyoming, Montana, Idaho[Image: WYCarter-Ghost-Town2023052.jpg]

Cũng biết sợ, ngồi trong xe chụp hình ghost town  Smiling-face-with-halo4  ...

[Image: WYCarter-Ghost-Town2023053.jpg]

còn tiếp...

Anh phai mê phim cao bồi nên rất thích những cảnh như trên. Nếu được đi ngang qua những ghót tơn như vầy nhất định sẽ đi vô dòm và chụp hình dù ban đêm hay ban ngày.
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, TTTT
Reply


Messages In This Thread
RE: 50 Tiểu bang nước Mỹ... Tôi rất yêu...những ước mơ... - by phai - 2023-12-29, 02:18 PM