Cờ bạc là bác THẰNG BẦN
#72
lý luận với .............. thằng bần

nó không biết nó nói gì 

ông nói gà , bà nói vịt ... thì cũng hơi ... chán .... không đâu đi tới đâu cả , phí thì giờ

Yawning

lý luận , mình đừng quên nhìn đối tượng mình là ai , có xứng đáng với thời gian mình bỏ ra để lý luận với nó không ... hay để rồi , mất thời gian , mà vẫn không gì tới đâu

NẾU NÓ CÓ ĐẦU ÓC SUY NGHĨ , THÌ NÓ ĐẢ KHÔNG CHỌN LÀM .. THẰNG BẦN RỒI

think about it

Reply


Messages In This Thread
Cờ bạc là bác THẰNG BẦN - by tuyetvan - 2022-10-23, 12:06 PM
RE: Cờ bạc là bác THẰNG BẦN - by tuyetvan - 2022-10-25, 10:26 PM