Kinh Cao Đài
#1
Khai Kinh
(Giọng Nam-Ai)
 
Biển trần khổ vơi vơi Trời nước,
Ánh Thái-Dương giọi trước phương đông.
Tổ-Sư Thái-Thượng Đức Ông,
Ra tay dẫn độ, dày công giúp Đời.
Trong Tam-Giáo có lời khuyến dạy,
Gốc bởi lòng làm phải làm lành.
Trung-Dung Khổng-Thánh chỉ rành,
Từ-Bi Phật dặn: Lòng thành lòng nhơn.
Phép Tiên-Đạo: Tu chơn dưỡng tánh,
Một cội sanh ba nhánh in nhau.
Làm người rõ thấu lý sâu,
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh-Kinh.
Reply
#2
Hello Hello Hello anh TayNinh ,

:rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4:
Reply
#3
(2018-01-23, 11:08 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hello Hello Hello anh TayNinh ,

:rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4: :rose4:

Hello em Khờ.  Sorry em anh đã hỏi câu hỏi ngớ ngà̉n trong thớt của em.   Cheer
Reply
#4
(2018-01-23, 11:12 AM)TayNinh Wrote: Hello em Khờ.  Sorry em anh đã hỏi câu hỏi ngớ ngà̉n trong thớt của em.   Cheer

hi anh TayNinh ,

không cần khách sáo vậy đâu ....không có gì cần sorry ....anh thắc mắc thì anh hỏi mà .....
em Khờ là người đạo Công Giáo ....nhưng em tôn trọng tất cả mọi tín ngưởng .....và rất thích học hỏi về các đạo ....

Innocent Innocent Innocent
Reply