VietBest
trẻ nhờ xe - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (https://vietbestforum.com/forum-2.html)
+--- Thread: trẻ nhờ xe (/thread-12729.html)

Pages: 1 2 3


RE: trẻ nhờ xe - Amazing Grace - 2019-03-27

(2019-03-27, 10:54 PM)BVCN Wrote: Có phải bà đạo hồi dứng giữa  cao nhất không?

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Rollin


RE: trẻ nhờ xe - SugarBabe - 2019-03-27

Em ko nhớ mặt  Lol

Giờ ko biết anh nào là anh AG.. Biggrin  :dance:


RE: trẻ nhờ xe - Amazing Grace - 2019-03-27

(2019-03-27, 10:54 PM)TeaOla Wrote: Rollin Rollin Rollin
sao mà cái ng Tea tả giống cái hình đầu lắm à nha Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4  
Chẳng lẽ mắt mình kém vậy ta Astonished-face4 :thinking-face4: Rollin

Rollin có cần coi lại chiếc xe không ?
cần video không ?


RE: trẻ nhờ xe - Amazing Grace - 2019-03-27

(2019-03-27, 10:56 PM)SugarBabe Wrote: Em ko nhớ mặt  Lol

Giờ ko biết anh nào là anh AG.. Biggrin  :dance:

Rollin thôi anh đi ngủ .


RE: trẻ nhờ xe - SugarBabe - 2019-03-27

(2019-03-27, 10:58 PM)Amazing Grace Wrote: Rollin có cần coi lại chiếc xe không ?
cần video không ?

Cần 2 hình...để so sánh .. Rollin


Bên em cũng khuyâ rồi anh ...999 anh luôn


RE: trẻ nhờ xe - TeaOla - 2019-03-27

(2019-03-27, 10:58 PM)Amazing Grace Wrote: Rollin có cần coi lại chiếc xe không ?
cần video không ?

Lần sau nếu đc anh video luôn một đoạn Rolling-on-the-floor-laughing4, nhớ tung cước thì em sẽ biết là ai Rollin Rollin


RE: trẻ nhờ xe - TeaOla - 2019-03-27

(2019-03-27, 11:11 PM)BVCN Wrote: Bảo đảm cái quởn không rách.. Mình không tin tưởng ông AG này lắm á! Có thể lả bà đạo hồi recruit cho IS..

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Làm sao để chứng minh? Lol


RE: trẻ nhờ xe - TeaOla - 2019-03-27

(2019-03-27, 11:28 PM)BVCN Wrote: 6g sáng bên này... mình muốn chứng mình mà con mét nó hỏng cho.  Só ghi 8 trà ola... Hỏng hiểu trà gì luôn

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Đang ở nơi mô mà giờ 6g sáng? :thinking-face4:
Trà ola là trà giải độc, phải bị độc trc rồi mới uống dc Rolling-on-the-floor-laughing4