VietBest
hehehe............ - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Tin Lành (https://vietbestforum.com/forum-22.html)
+--- Thread: hehehe............ (/thread-11324.html)

Pages: 1 2


hehehe............ - RungHoang - 2018-12-23

hehhe.... Gặp tôi lạnh liền huh ?

OK, tự chơi đi 

Lol


RE: hehehe............ - tintin - 2018-12-23

tui không lạnh , nếu bạn có muốn nói gì , thì mở thread riêng ra , tui nói chuyện với bạn 


sao ?? bạn có gì nói , mình có thể thảo luận trong thread này  Hello


RE: hehehe............ - tintin - 2018-12-23

bạn là vô thần

câu hỏi đầu tiên tui muốn hỏi bạn

vô thần suy nghĩ .. người đàn ông và người đàn bà được dựng nên như thế nào ??

Confused


RE: hehehe............ - RungHoang - 2018-12-23

(2018-12-23, 01:47 PM)tintin Wrote: tui không lạnh , nếu bạn có muốn nói gì , thì mở thread riêng ra , tui nói chuyện với bạn 


sao ?? bạn có gì nói , mình có thể thảo luận trong thread này  Hello

heheh..... Thôi mà . Có giỏi đả không deleted .

Undelete đi  Lol

Mà thôi . Cho TV ăn xmas vui vẻ đó


RE: hehehe............ - tintin - 2018-12-23

trà lời câu hỏi của tui đi

hay sợ ?? không dám trả lời ??

thấy tui ra , là lạnh rồi ???  Rollin


RE: hehehe............ - anatta - 2018-12-23

(2018-12-23, 01:43 PM)RungHoang Wrote: hehhe.... Gặp tôi lạnh liền huh ?

OK, tự chơi đi 

Lol

Tôi nghĩ nếu RH muốn thảo luận về tôn giáo với mod tintin thì qua THTG thích hợp hơn. Nói chuyện ở trong phong Tin Lành thì mod tintin có thể sẽ "ban" RH khi mod cảm thấy bị xúc phạm niềm tin.
Cheer


RE: hehehe............ - tintin - 2018-12-23

(2018-12-23, 01:53 PM)anatta Wrote: Tôi nghĩ nếu RH muốn thảo luận về tôn giáo với mod tintin thì qua THTG thích hợp hơn. Nói chuyện ở trong phong Tin Lành thì mod tintin có thể sẽ "ban" RH khi mod cảm thấy bị xúc phạm niềm tin.
Cheer

hứa danh dự là không ban

nếu tui ban nick RH , thì tui sẽ không ở trong forum này nữa


deal ??

Cheer


RE: hehehe............ - DesertFlower - 2018-12-23

(2018-12-23, 01:54 PM)tintin Wrote: hứa danh dự là không ban

nếu tui ban nick RH , thì tui sẽ không ở trong forum này nữa


deal ??

Cheer

Thumbs-up4 Thumbs-up4


RE: hehehe............ - tintin - 2018-12-23

dĩ nhiên là .. không nói chuyện xúc phạm niềm tin 

nhưng sẳn sàng cho nick RH nói đúng sai đàng hoàng  rỏ ràng 


tui là người REASONABLE 

TUI SẲN SÀNG NGHE THẢO LUẬN VỀ ĐÚNG SAI CƠ MÀ  banana-skipping-rope-smiley-emoticon


RE: hehehe............ - DesertFlower - 2018-12-23

(2018-12-23, 01:53 PM)anatta Wrote: Tôi nghĩ nếu RH muốn thảo luận về tôn giáo với mod tintin thì qua THTG thích hợp hơn. Nói chuyện ở trong phong Tin Lành thì mod tintin có thể sẽ "ban" RH khi mod cảm thấy bị xúc phạm niềm tin.
Cheer

Rollin Rollin


RE: hehehe............ - anatta - 2018-12-23

(2018-12-23, 01:54 PM)tintin Wrote: hứa danh dự là không ban

nếu tui ban nick RH , thì tui sẽ không ở trong forum này nữa


deal ??

Cheer

Okay, mod tintin đã hứa, thì bạn RH có muốn tranh luận với mod tintin hay là không thì tuỳ.


RE: hehehe............ - tintin - 2018-12-23

first thing first


RH là vô thần

vậy vô thần cho tôi biết ... người đàn ông và người đàn bà được dựng lên như thế nào ??


Hello


RE: hehehe............ - RungHoang - 2018-12-23

(2018-12-23, 01:54 PM)tintin Wrote: hứa danh dự là không ban

nếu tui ban nick RH , thì tui sẽ không ở trong forum này nữa


deal ??

Cheer

Sự có mặt của TV đối với tôi không quan trọng 

Biggrin

You chơi hèn đả deleted posts tôi .  Biggrin

Không hứng nửa .  Hello


RE: hehehe............ - tintin - 2018-12-23

(2018-12-23, 01:58 PM)anatta Wrote: Okay, mod tintin đã hứa, thì bạn RH có muốn tranh luận với mod tintin hay là không thì tuỳ.

tui hứa danh dự ... không ban nick RH 

nhưng sẳn sàng nói lý đúng sai với RH

nếu tui ban nick RH 

TUI SẼ TỪ BỎ FORUM NÀY , VÀ RH SẺ ĐƯỢC TITLE LÀ ... KICK ĐƯỢC TUI RA KHỎI FORUM , VÌ TUI DÁM BAN HIM


quá đả đó chứ  Cheer


RE: hehehe............ - tintin - 2018-12-23

(2018-12-23, 01:59 PM)RungHoang Wrote: Sự có mặt của TV đối với tôi không quan trọng 

Biggrin

You chơi hèn đả deleted posts tôi .  Biggrin

Không hứng nửa .  Hello

lạnh rồi ???

vậy you lạnh , chứ đâu phải tui lạnh ... lol

CỨ TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY TRƯỚC ĐI , RỒI MUỐN NÓI GÌ ĐÓ THÌ NÓI , TUI HỨA SẼ SẰN SÀNG NÓI TẤT CẢ ĐỀ TÀI NÀO YOU MUỐN NÓI 


you không dám trả lời 1 câu hỏi rất đơn giản của tui

ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ ĐƯỢC DỰNG LÊN NHƯ THẾ NÀO ??

Rollin