I'm new...
#1
Hello everybody....
Reply
#2
(2018-05-30, 03:22 PM)Analyst Wrote: Hello everybody....

Hello Analyst, I am new in here too...about few months ago.  Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#3
(2018-05-30, 03:31 PM)TiểuHồLy Wrote: Hello Analyst, I am new in here too...about few months ago.  Lol

Thank you THL... :hugging-face_1f917:
Reply
#4
(2018-05-30, 03:31 PM)TiểuHồLy Wrote: Hello Analyst, I am new in here too...about few months ago.  Lol

:high-five-smiley-emoticon:
Me2


:banana.dance: Analyst .. Welcome to VB  Lol

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#5
(2018-05-30, 04:16 PM)cook1 Wrote: :high-five-smiley-emoticon:
Me2


:banana.dance: Analyst .. Welcome to VB  Lol

Thanks Mod! :hugging-face_1f917:
Reply
#6
..Me3..
Reply
#7
Hello Analyst, welcome! 
Me 4  :high-five-smiley-emoticon: Biggrin Lol :dance:
Reply
#8
Hi

......................
Reply
#9
Hi Hello.
Reply
#10
To Analyst and Sincerity


[Image: 16a2c8deb445e2aa3ff5033a4ab2dd75.jpg] [Image: 9e2794bfb3f47f4b41c15c251519ccea.png]
Reply
#11
(2018-05-30, 07:06 PM)chiefcook Wrote: To Analyst and Sincerity


[Image: 16a2c8deb445e2aa3ff5033a4ab2dd75.jpg] [Image: 9e2794bfb3f47f4b41c15c251519ccea.png]
I’m a newbie and slow pepper  Rolling-on-the-floor-laughing4 Don’t know how to quote and reply back to each one of you.  Therefore, I would like to say, thank you for a very warm welcoming.  I feel love... love
Reply
#12
(2018-05-30, 07:30 PM)Analyst Wrote: I’m a newbie and slow pepper  Rolling-on-the-floor-laughing4 Don’t know how to quote and reply back to each one of you.  Therefore, I would like to say, thank you for a very warm welcoming.  I feel love... love

Hi Analyst!  Hello

Phương Vy chào làm quen với bạn nhé! You sound so sweet.  Cheer

Bạn "feel love" khi đến với Việt Best thì bạn đã đến đúng chỗ rồi đó. Ở đây mọi người đều thân thiện và nói chuyện hoà nhã.  Tulip4
Reply
#13
(2018-05-30, 08:07 PM)Phương Vy Wrote: Hi Analyst!  Hello

Phương Vy chào làm quen với bạn nhé! You sound so sweet.  Cheer

Bạn "feel love" khi đến với Việt Best thì bạn đã đến đúng chỗ rồi đó. Ở đây mọi người đều thân thiện và nói chuyện hoà nhã.  Tulip4

Thank you PV  Hug
Reply
#14
(2018-05-30, 09:31 PM)Analyst Wrote: Thank you PV  Hug

You are welcome nhé Analyst!  Hug
Reply
#15
(2018-05-30, 07:30 PM)Analyst Wrote: I’m a newbie and slow pepper  Rolling-on-the-floor-laughing4 Don’t know how to quote and reply back to each one of you.  Therefore, I would like to say, thank you for a very warm welcoming.  I feel love... love

I'm a slow pepper too. lol  Rolling-on-the-floor-laughing4  so welcome hihihihi
:78: A Di Đà Phật  :78:  
Reply