The Glory (Korean)
#76
(2023-03-20, 12:41 AM)005 Wrote:  "Anh Vượng" trong phinh này đóng vai "anh Tổ". Anh Tổ, bị vợ bỏ, đóng vai làm cha vào tuổi tri thiên mệnh, con cái đã trưởng thành mừ! Hâm phải hát bội, ủa lộn hot boy. Shy

Sầu bắt đầu coi phim này. Tội nghiệp anh Tổ quá, so far Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#77
(2023-03-25, 03:44 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu bắt đầu coi phim này. Tội nghiệp anh Tổ quá, so far  Rolling-on-the-floor-laughing4

Coi có mấy khúc 5 đập ghế, nổi sùng vì anh Tổ là loại người gì trong thế giới đàn ông mà lành quá. Trước vợ cư xử nhu nhược quá thể. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#78
(2023-03-25, 11:57 PM)005 Wrote: Coi có mấy khúc 5 đập ghế, nổi sùng vì anh Tổ là loại người gì trong thế giới đàn ông mà lành quá. Trước vợ cư xử nhu nhược quá thể. Shy

Theo những người trong phim thì anh Tổ là người nóng tính cứng đầu. Có lẻ không phải là nhu nhược, nhường vợ mới anh hùng Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • 005
Reply
#79
(2023-03-26, 12:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Theo những người trong phim thì anh Tổ là người nóng tính cứng đầu. Có lẻ không phải là nhu nhược, nhường vợ mới anh hùng  Rolling-on-the-floor-laughing4

 Khi còn là vợ mình thì nhường, chớ hết vợ rồi nhường sao đặng.

 Lúc coi đến khúc vợ cũ của anh Tổ quay lại Hồng Kông làm ăn, mà còn có thằng đẹp trai kia đi theo nói anh anh em em. Mình tưởng là hết vãn hồi rồi, việc gì phải nhường nhịn nữa. Giận anh Tổ quá nên có mấy lúc 5 lại đập ghế tiếp tập hai.  vahidrk1
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • LýMạcSầu
Reply