Something to think about
#16
CG sai với Lời Kinh thánh khi nói ....

ÂN ĐIỂN 1 minh không đủ mà phải  + HÀNH ĐỘNG = thì mới nhận được sự CỨU RỖI 
nếu vậy, thì họ không hiểu chữ Ân điển nghĩa là gì? 

Nếu đã gọi là Ân điển, minh nhận cái gì mình không xứng đáng nhận 

Nhưng nếu + với Hành động, tức là mình XỨNG ĐÁNG NHẬN, KHÔNG CÒN GỌI LÀ ÂN ĐIỂN NỮA 


Nếu Ân điển + Hành động = Sự Cứu rỗi 

Vậy còn ..... ĐỨC TIN để ở đâu??????THE TRUTH WILL SET YOU FREE
YOU CAN NOT DENY THE TRUTH
THE TRUTH HURTS .. BUT YOU HAVE TO FACE IT IN ORDER TO GROW

YOU CAN NOT GROW IN LIES
Reply
#17
CG không muốn mình bị xem là TÀ GIÁO. 

Vân hiểu... 

VẬY THÌ CG HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA ĐI

TỰ NHẬN MÌNH LÀ CON CÁI CHÚA, THÌ PHẢI LÀM THEO LỜI CHÚA 

đơn giản có vậy thôi. 
Làm theo Lời Chúa, không ai có quyền nói mình là Tà giáo cả 

Chính Peter nói trong sách CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ ...

TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI, TÔI NÊN NGHE LỜI CHÚA HAY NGHE LỜI MẤY ÔNG? 


Vân hỏi câu hỏi giống Peter 

TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI, VÂN NÊN NGHE LỜI CHÚA, HAY NGHE LỜI CÁC BẠN?


Nếu các bạn cho là Vân nói sai 
Chứng minh Vân nói sai 
Vân hứa sẻ xin lỗi và sửa sai 


Fair enough?
Reply
#18
Tự nhận mình là CHÁNH GIÁO ..là 1 điều tốt, đáng khen 

BÂY GIỜ VÂN CHỈ YÊU CẦU CHÁNH GIÁO LÀM ƠN LÀM THEO LỜI CHÚA 
is that too much to ask Chánh giáo??  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply