The ordeal
#1
Mấy ngày nay nghe vụ supreme court phán về vụ chủ tiệm bánh thì mình cũng 1 phần mừng trong bụng . Ít ra đời vẫn còn 1 chút công lý .  Tiệm bakery thi` cả đống, nếu không vừa ý một tiệm, thì có thể ghé tiệm khác .  Đằng này chúng nó (mấy thằng gay) muốn tiệm phải cater theo ý chúng nó .   Chủ tiệm bakery từ chối không làm bánh theo ý nó vì ... trái ý luân lý tôn giáo .  

Mí bạn nhận xét sao theo vấn đề này ???
God Bless.
Reply
#2
Đây là một quyết định hay của Tối Cao Pháp Viện. Người thương gia tư luôn có quyền phục vụ/hay không phục vụ bất cứ một người nào. Ngược lại người mua cũng có quyền như thế vời bất cứ tư nhân nào. 

Hello.
Reply
#3
(2018-06-05, 08:31 AM)Floridian Wrote: Mấy ngày nay nghe vụ supreme court phán về vụ chủ tiệm bánh thì mình cũng 1 phần mừng trong bụng . Ít ra đời vẫn còn 1 chút công lý .  Tiệm bakery thi` cả đống, nếu không vừa ý một tiệm, thì có thể ghé tiệm khác .  Đằng này chúng nó (mấy thằng gay) muốn tiệm phải cater theo ý chúng nó .   Chủ tiệm bakery từ chối không làm bánh theo ý nó vì ... trái ý luân lý tôn giáo .  

Mí bạn nhận xét sao theo vấn đề này ???

I do it for them, at the price they cannot afford and the quality they don’t dare to eat.  With all fairness, the baker should only have to sell them a cake and the materials to decorate it. Decoration is an artistic expression, and one cannot be forced to express anything against one’s conscience.
Reply
#4
Tam Muội chưa có chances để theo giỏi vụ này, nếu anh Floridian or anh CDOAN có link thì cho Tam Muội xin để đọc trước khi ý kiến ý cò.  Tulip4 ...
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#5
http://news.trust.org/item/20180604150452-eu3tg

Hello.
Reply
#6
Actions speak louder than words. Who’s voted today? Lol
[Image: A7_B85_AEA_BDA1_45_EF_B9_CD_732_AD7_E05_F01.jpg]

[Image: 5_EA08_DEF_EADE_41_EA_A1_A7_19_EB951_A64_B2.jpg]
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#7
(2018-06-05, 07:49 PM)Cá hồi Wrote: Actions speak louder than words. Who’s voted today? Lol
[Image: A7_B85_AEA_BDA1_45_EF_B9_CD_732_AD7_E05_F01.jpg]

[Image: 5_EA08_DEF_EADE_41_EA_A1_A7_19_EB951_A64_B2.jpg]

Lần đầu tiên sau ho*n 20+ năm định cu* o*? , I voted ! :handshake_1f91d:
Reply
#8
(2018-06-05, 10:46 PM)Crush Wrote: Lần đầu tiên sau ho*n 20+ năm định cu* o*? , I voted ! :handshake_1f91d:

Thumbs-up4 Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#9
(2018-06-05, 09:54 AM)OneSunday Wrote: http://news.trust.org/item/20180604150452-eu3tg

Hello.

Thank you, OneSunday!  Tulip4My perspective to the issue is that although Jack Phillips' belief was violated with the State's anti-discrimination law, but his actions were in-line with U.S. Constitution's First Amendment for freedom of religions. In addition, Mr. Phillip did not against his God's rules or Yin-Yang doctrine. Hence, I voted for Mr. Phillips's right!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#10
(2018-06-05, 08:31 AM)Floridian Wrote: Mấy ngày nay nghe vụ supreme court phán về vụ chủ tiệm bánh thì mình cũng 1 phần mừng trong bụng . Ít ra đời vẫn còn 1 chút công lý .  Tiệm bakery thi` cả đống, nếu không vừa ý một tiệm, thì có thể ghé tiệm khác .  Đằng này chúng nó (mấy thằng gay) muốn tiệm phải cater theo ý chúng nó .   Chủ tiệm bakery từ chối không làm bánh theo ý nó vì ... trái ý luân lý tôn giáo .  

Mí bạn nhận xét sao theo vấn đề này ???

Yup, công lý được thực thi. Kudos to the judges
Reply