No More War!
#1
[Image: 6_AA2_AC63_AFB3_47_C6_9_DFE_3_BDA5_D8_D8_CCB.jpg]

:banana.dance: Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon
:high-five-smiley-emoticon:
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#2
Có thể là y thành công nuclear weapon giờ bắt tay tìm kiếm thành công về kinh tế.
Reply
#3
Hy vọng là vậy.  Thằng Kim này trước giờ có thành tích rồi.  Đang đói thì tìm chút cơm hứa lèo.  Nó rồi thì lại quậy.  Tin không nỗi.
Reply
#4
(2018-04-27, 06:56 PM)cdoan Wrote: Hy vọng là vậy.  Thằng Kim này trước giờ có thành tích rồi.  Đang đói thì tìm chút cơm hứa lèo.  Nó rồi thì lại quậy.  Tin không nỗi.

Tin Kim là ko có nhà để bán luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#5
(2018-04-27, 10:06 AM)botoanthan Wrote: Có thể là y thành công nuclear weapon giờ bắt tay tìm kiếm thành công về kinh tế.

Cái hang động chế bom của anh ta bị xập rồi
Đàn ông không thể nói "Không thể" 
Reply