Chút Kỷ Niệm ......
#1
Bốn mùa ....

Mùa đông vừa bước qua, mùa xuân vừa đến. Thôi thì mình bắt đầu từ mùa Xuân vậy ...

[Image: 9_E91_CF7_E-220_D-4_FA8-_B5_AB-_C49_DF8919_A2_A.jpg]

[Image: DA742849-_FD36-4640-9_E47-80_F7_C9_A7_A425.jpg]

[Image: CDD1_F5_A6-_B2_D7-4_F5_F-993_A-_F1956_D87_FCAA.jpg]

[Image: E92328_CD-_E586-4_E44-_BC2_B-_B6_BC8_AA0911_C.jpg]

[Image: C90_D4_A05-72_E1-4581-9_D19-9239_E036_A87_F.jpg]

[Image: 0_C750884-_BFC2-4_E83-_B491-_CC323_CA287_B9.jpg]
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • Ninh Van, TinhPhuDu
Reply
#2
Tea,

Then để ý thấy bầu trời chổ sis ở lúc nào cũng trong xanh rất đẹp, kể cả ngày tuyết!

Sis chụp bằng phone hả Tea? hình đẹp .... Heavy-black-heart4
Reply
#3
(2018-04-08, 09:54 PM)ThennNow Wrote: Tea,

Then để ý thấy bầu trời chổ sis ở lúc nào cũng trong xanh rất đẹp, kể cả ngày tuyết!

Sis chụp bằng phone hả Tea? hình đẹp .... Heavy-black-heart4

Dân sa mạc họ không có mây trắng như mình đâu Then ơi
Hãy tận hưởng những nổi đau thầm lặng
Để con tim còn biết nếm vị trần .............
Reply
#4
(2018-04-08, 10:16 PM)RungHoang Wrote: Dân sa mạc họ không có mây trắng như mình đâu Then ơi

oh ... thanks Anh RH ...

Mấy hình tuyết sis Tea posted trời vẫn xanh và đẹp như tranh vẽ  Heavy-black-heart4

Thôi Then ngủ, Anh RH và sis Tea ngủ ngon ...
Reply
#5
(2018-04-08, 09:54 PM)ThennNow Wrote: Tea,

Then để ý thấy bầu trời chổ sis ở lúc nào cũng trong xanh rất đẹp, kể cả ngày tuyết!

Sis chụp bằng phone hả Tea? hình đẹp .... Heavy-black-heart4
Hôm nay trời xanh không một cụm mây luôn Then. 
Cũng có ngày trời tối đen, buồn thiêu.

Tea dùng ip7 để chụp, thanks Then. Good night Then.
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • Ninh Van
Reply
#6
(2018-04-08, 10:16 PM)RungHoang Wrote: Dân sa mạc họ không có mây trắng như mình đâu Then ơi
Cũng có ngày tối đen, mây mưa giống chổ khác thôi anh RH.
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • Ninh Van
Reply
#7
(2018-04-08, 10:22 PM)Bella Wrote: Rỏ ràng em TeaOla nói là hình chụp này "bắt đầu từ mùa xuân" mà...Nhưng ở đâu mà Then tìm ra được lời Tea nói là chụp trong ngày tuyết vậy??? Confused

Anh RH...Biggrin: Hello


Quên: Hình đẹp lắm TeaOla...Thanks!!...

Thanks sis Bella. Ý Then nói vài tấm hình trước đó bầu trời cũng xanh.
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • Ninh Van
Reply
#8
Xanh biếc một màu xanh ...

[Image: C883_DAE2-5_A6_E-4702-9_ED5-_C7_C474_A9_A43_B.jpg]

[Image: 8_F9_A17_DF-_BDB4-4456-_B0_E4-0_F9800_E34_FA6.jpg]

[Image: 32_DFB25_E-_EF88-4_B34-9_C42-_E11566_ECE802.jpg]

[Image: 29_B6_E684-_E910-494_C-_AF91-_C8_FBAD5_B40_A6.jpg]
Reply
#9
[Image: C4_E3_F5_F8-_C225-401_C-_BEBE-4_DE0_D6924881.jpg]


Ng ta hái hoa ngoài vườn đem tặng ...
4.14.18
[Image: A84_BA377-_D7_F4-4742-_BA0_D-_BF6_C3_FECBB88.jpg]
Reply
#10
4.20.18
[Image: 54_F27_B2_D-7466-4_FE1-8_ED6-_A30_A10_D7_A696.jpg]

[Image: 36_FAC005-896_B-4687-_BACB-906_E62_C2686_F.jpg]

[Image: 30_D84171-93_CF-4_EF3-_A9_C4-63559_DAE1260.jpg]

[Image: 44_C019_DB-_DF43-46_D6-98_CB-_C207_C8_B2_C027.jpg]

[Image: C5_A6_F9_F4-715_F-4530-_AC8_F-836_B3_A89_C705.jpg]

[Image: E25_D472_D-55_CF-48_B8-_A756-_C57_F395_F0_C7_F.jpg]

[Image: 833_E50_B6-88_D8-4_D58-89_C9-23_D972323897.jpg]

[Image: FC12_C03_B-6854-4_B73-_AA97-4_F189557848_F.jpg]

[Image: 5_A9_BB2_B7-898_D-4_DD2-9069-1_DFB7_AED250_A.jpg]
[-] The following 5 users Like TeaOla's post:
  • Như Ý, Ninh Van, Rosie, TanThu, TinhPhuDu
Reply
#11
Chổ nào mà có những cây đầy hoa này vậy Tea? Đẹp quá.  Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#12
(2018-04-20, 11:11 PM)Cá hồi Wrote: Chổ nào mà có những cây đầy hoa này vậy Tea? Đẹp quá.  Cheer
Thì chổ ngoài park em hay đi tản bộ đó a.Cá, hôm nay có rất nhiều chim nhưng em chỉ chụp hoa mà thôi.

Cả park nở hoa đầy đẹp lắm a. Cá.
Reply
#13
4.22.18
Hôm qua đi cả ngày. 

[Image: 3_BDB3591-_E92_F-413_C-_B300-_C02_BE8_E7_C9_F3.jpg]

[Image: 4_FB23_D59-_CD99-456_B-_B778-0_B2_D7284_FD78.jpg]

Passing Donner lake
[Image: 517_F8322-5411-4597-915_D-2_C6_B43_E82312.jpg]

[Image: A64_D7056-_F61_F-4898-_A75_F-_CEF00_C95_AEA4.jpg]

[Image: E556_EBFC-9_E57-4885-89_C5-_A4_D1_D4900_DB6.jpg]

[Image: F89_BCE36-_ABF0-40_F1-995_C-_FC0_F0281_CA61.jpg]

[Image: 9_FFE2_C1_E-0395-4_CDE-_B7_D2-751377460_C57.jpg]

[Image: 8147_ED89-_CFE2-4_EF2-9_F6_F-1_A6_EE339_D776.jpg]
[-] The following 5 users Like TeaOla's post:
  • Chàng Hiu, Như Ý, Ninh Van, TanThu, TinhPhuDu
Reply
#14
[Image: DC6452_C3-_AF4_B-42_E2-_A889-9_BAE5937_FA2_F.jpg]

Night views
[Image: 51090_F46-989_B-4_B41-_ABBB-7_F86_D90_AE02_F.jpg]

[Image: E005_FE19-3029-4_AAA-_B441-_D2_A5_BD45_DFDF.jpg]
[-] The following 4 users Like TeaOla's post:
  • Như Ý, Ninh Van, TanThu, TinhPhuDu
Reply
#15
5.8.18

[Image: 416_AB4_F5-2_FEC-49_E4-_B9_B9-_F54_D9_C412_B6_F.jpg]

[Image: 21_EB167_D-1_FC4-4_CEA-985_A-_EED65_C6_F5853.jpg]

[Image: 4_D748_A6_D-2893-474_E-88_C8-_A6_C4_D29501_B3.jpg]

[Image: DF23_AEF6-6_F99-4_FA3-_B32_F-_FA707741_A2_B2.jpg]

[Image: 8_A0_C685_B-_F5_E6-4309-86_FA-84926_F5900_D0.jpg]

[Image: 85_F4_BF3_F-79_F8-4_B7_F-9_EEF-_E02770_ED8013.jpg]

[Image: 58_CA8_B43-4_E4_D-439_F-_BA6_A-_BF25182507_A9.jpg]
[-] The following 5 users Like TeaOla's post:
  • DesertFlower, Như Ý, Ninh Van, TanThu, TinhPhuDu
Reply