Ba chĩ chiên giòn
#16
(2021-04-07, 07:56 PM)DinhT Wrote: Chiên lần II:  Tuỳ, để xem, nếu da đã dòn thì khỏi chiên nữa.   Biggrin Biggrin

Sợ chưa đủ cholesterol nên chắc sẽ làm thêm chén mỡ hành nữa và ăn với bánh hỏi.   Cheer Cheer

Bắt buộc chiên lần hai
Vài giây là xong
Da mới nỗ giòn


[-] The following 2 users Like SugarBabe's post:
  • DinhT, TBTT
Reply
#17
(2021-04-07, 07:48 PM)SugarBabe Wrote: Themdoan  Themdoan

Cám ơn SB. Nhìn mấy miếng ba rọi chiên hấp dẫn làm đói bụng thiệt. Lâu rồi khg ăn heo quay cũng thèm ghê.
[-] The following 1 user Likes Dược Tuệ's post:
  • SugarBabe
Reply
#18
Themdoan Yummmmmy  Thumbs-up4
[-] The following 1 user Likes Vee's post:
  • TBTT
Reply
#19
Hmm.... Mới ngày nào nói về heo chiên cho dòn .... mà đã có người làm rồi ..... quá.... quá rảnh, quá rảnh ..... Khỏi cần khen giỏi vì .... đã tự giỏi từ lâu rồi.... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply