Question
#1
Would you want to be ong Phật or lam nguoi binh thuong?

Tulip4 Tulip4 Tulip4

Reply
#2
how about you?
Reply
#3
(06-26-2020, 04:28 PM)abc Wrote: how about you?

I dont know thats why am asking!

Reply
#4
Hmm....    À hem ....   à hèm .....   tại sao không làm Bà Phật mà làm Ông Phật ?????........        Thôi làm người thường đỡ mệt hơn ....       Thí dụ:    Tui là ông Ngáp ....   đâu có ai gặp sự khó khăn mà kêu ....     ông Ngáp ơi ...  cứu tui ......    mà họ sẽ kêu    Ô/B Phật ơi cứu cứu .....      Không thôi ...  cũng đâu có nghe ông Ngáp ơi nhà cháy mất tiêu rồi .....   mà người ta sẽ kêu ....  Ô/B Phật ơi, nha cháy mất rồi ....

Cho nên làm chức cao ....  thì lúc vui không ai gọi ...  lúc buồn, lúc hoang mang, lúc cần gì ....  đều bị gọi tên .....    Cho nên làm người thường đỡ bị át xì xì khi tên bị gọi....   Until then ....   Good Luck...

Ps... Ngáp tui không phải Phật Giáo ... cho nên chỉ trả lời chung chung vậy thôi....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
#5
(06-26-2020, 05:19 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    À hem ....   à hèm .....   tại sao không làm Bà Phật mà làm Ông Phật ?????........        Thôi làm người thường đỡ mệt hơn ....       Thí dụ:    Tui là ông Ngáp ....   đâu có ai gặp sự khó khăn mà kêu ....     ông Ngáp ơi ...  cứu tui ......    mà họ sẽ kêu    Ô/B Phật ơi cứu cứu .....      Không thôi ...  cũng đâu có nghe ông Ngáp ơi nhà cháy mất tiêu rồi .....   mà người ta sẽ kêu ....  Ô/B Phật ơi, nha cháy mất rồi ....

Cho nên làm chức cao ....  thì lúc vui không ai gọi ...  lúc buồn, lúc hoang mang, lúc cần gì ....  đều bị gọi tên .....    Cho nên làm người thường đỡ bị át xì xì khi tên bị gọi....   Until then ....   Good Luck...

Ps...   Ngáp tui không phải Phật Giáo ...  cho nên chỉ trả lời chung chung vậy thôi....

Ông Phật không cứu ai đâu, ổng sẻ nói : Quả đó, hãy nhận

Smiling-face-with-halo4
Đàn ông không thể nói "Không thể" 
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • anatta
Reply
#6
(06-26-2020, 05:19 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    À hem ....   à hèm .....   tại sao không làm Bà Phật mà làm Ông Phật ?????........        Thôi làm người thường đỡ mệt hơn ....       Thí dụ:    Tui là ông Ngáp ....   đâu có ai gặp sự khó khăn mà kêu ....     ông Ngáp ơi ...  cứu tui ......    mà họ sẽ kêu    Ô/B Phật ơi cứu cứu .....      Không thôi ...  cũng đâu có nghe ông Ngáp ơi nhà cháy mất tiêu rồi .....   mà người ta sẽ kêu ....  Ô/B Phật ơi, nha cháy mất rồi ....

Cho nên làm chức cao ....  thì lúc vui không ai gọi ...  lúc buồn, lúc hoang mang, lúc cần gì ....  đều bị gọi tên .....    Cho nên làm người thường đỡ bị át xì xì khi tên bị gọi....   Until then ....   Good Luck...

Ps...   Ngáp tui không phải Phật Giáo ...  cho nên chỉ trả lời chung chung vậy thôi....
because mạjority of Buddhas are men.  I agreed with you lam nguoi thuong ddo met hon!

Reply
#7
(06-26-2020, 07:15 PM)RungHoang Wrote: Ông Phật không cứu ai đâu, ổng sẻ nói : Quả đó, hãy nhận

Smiling-face-with-halo4

Hmm....   Nói đúng ....  nói thật đúng ..... là ông sẽ không cứu .....   vì .....  vì chưa xin phép bà nhà (aka Bà Phật)...     Vì khi đọc sách thì ... Phật bà hay cứu người hơn là Phật ông...(06-29-2020, 04:36 PM)LoveStory08 Wrote: because mạjority of Buddhas are men.  I agreed with you lam nguoi thuong ddo met hon!

Hmm...     Vậy thôi mình cứ làm người thường ....   ai thích mình thì thương mình ....  ai không thích thì cứ lôi mình ra chửi cũng được .....    khỏi mất công phải ngồi nghe người ta phàn nàn, người ta cầu cứu, vv ....    Cheer ....    Until then ...  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
#8
Câu hỏi không câu trả lo*`i đu*o*.c  Lol
Reply
#9
(06-26-2020, 04:23 PM)LoveStory08 Wrote: Would you want to be ong Phật or lam nguoi binh thuong?

Tulip4 Tulip4 Tulip4

Tui chỉ thích làm người bình thường thôi, vì muốn làm Ông Phật là thiên hạ sẽ bu vô nói là mình bị khùng hay hoang tưởng liền đó.  Becuoi
Reply
#10
(06-30-2020, 01:11 PM)Bella Wrote: Tui chỉ thích làm người bình thường thôi, vì muốn làm Ông Phật là thiên hạ sẽ bu vô nói là mình bị khùng hay hoang tưởng liền đó.  Becuoi

That's fine!! They can think however they like.

Reply