Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng .
#16
0
0
(05-28-2019, 08:41 AM)BVCN Wrote:  Chừng nào khờ đám cưới cho mình làm chú rể nhe... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 


banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Lol Lol Lol

Biết làm không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....

Xin Cám Ơn ! 
Reply
#17
0
0
Tự nhiên thèm zxfhfiigietjbgikvrtun

Tự làm luôn 

[Image: 889-C2-A7-A-B1-CA-43-AB-B6-C4-621-BA571-FFCF.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....

Xin Cám Ơn ! 
Reply
#18
0
0
Không biết sao Khờ ráng nói chuyện lớn .... mà thu vào âm thanh nhõ quá Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....

Xin Cám Ơn ! 
Reply
#19
0
0
(06-22-2019, 12:33 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Không biết sao Khờ ráng nói chuyện lớn .... mà thu vào âm thanh nhõ quá 

Khờ có thể dùng cái dây earbud có microphone và quấn một lớp foam chổ cái mic là sẽ hết bị tiếng gió ...  Thumbs-up4
Reply
#20
0
0
Today ..... Khờ đi chơi boating and tubing... bây giờ Khờ mệt .....Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....

Xin Cám Ơn ! 
Reply
#21
0
0
Khờ nằm coi đốt pháo bông Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....

Xin Cám Ơn ! 
Reply
#22
0
0
Điếc lỗ tai luôn Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....

Xin Cám Ơn ! 
Reply
#23
0
0
Xung quanh nhà đốt kéo dài 1 tuần lễ ... ngày nào cũng đì đùng .... 
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....

Xin Cám Ơn ! 
Reply