VietBest
Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - Printable Version

+- VietBest (http://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (http://vietbestforum.com/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Thread: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . (/showthread.php?tid=13212)

Pages: 1 2


Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-12-2019

Testing ...... Tubing ....

Hello  Hello  Hello  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - Be 3 - 05-13-2019

(05-12-2019, 11:00 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Testing ...... Tubing ....

Hello  Hello  Hello  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  :banana-skipping-rope-smiley-emotic
 

   Khờ khoẻ quá hen..  Clap


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-13-2019

Lạc vào rừng Bình minh chim hót .... 
Hello  Hello  Hello  Innocent


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-13-2019

Đi coi game ...RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-14-2019

Having fun in đà summer

Hello Hello Hello


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - Nhiều Chuyện - 05-14-2019

Chừng Khờ đám cưới cho Sầu làm phụ dâu nghen  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-14-2019

(05-14-2019, 02:28 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Chừng Khờ đám cưới cho Sầu làm phụ dâu nghen  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4

Sầu có biết kéo váy không ?  Rollin


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - Nhiều Chuyện - 05-14-2019

(05-14-2019, 02:49 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Sầu có biết kéo váy không ?  Rollin

Câu này hình như có ý nghĩa khác, trả lời ko cho chắc  Rolling-on-the-floor-laughing4


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-14-2019

(05-14-2019, 03:04 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Câu này hình như có ý nghĩa khác, trả lời ko cho chắc  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tại dùng chữ phụ dâu cho soang .....

Chạy theo cô dâu kéo váy phụ ... váy cô dâu nặng ... cô dâu kéo theo không nỗi .... phụ kéo ....

Rollin Rollin Rollin Mặc chi mà dài lòng thòng ... mai mốt Khờ mặc quần đùi áo thung ... ăn không sợ bung chĩ ...


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-27-2019

Hôm qua chơi nước về bịnh luôn ...


Hello Hello Hello


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-27-2019

Sailing

[Image: B7-C6-C692-BC99-4-B00-9563-1976-DB27-C737.png]


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-27-2019

Khờ rất thích sailing ... thã neo theo chiều gió và điều khiến con diều 

[Image: D228194-E-BF0-C-4287-A2-EE-BE74588-FD0-F4.jpg]


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-27-2019

Khờ đang coi bắn pháo bông ... 

Đứng trong phòng nhìn ra 


RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-27-2019

Màn đêm buông xuống ... tiếng sóng rì rào ...RE: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng . - YeuAnhDaiKho - 05-27-2019

Ỡ đây họ cho đốt pháo bông tự do vào ngày lễ ... nhà ai cũng đốt ... nhà ven sông họ đốt rất nhiều vào tối thứ 7 ...