Lý do gì hồi trước Vietfun cực kỳ đông khách.
#31
0
0
(01-31-2019, 12:24 AM)RungHoang Wrote: You đúng là ba trợn . DA hỏi tôi thì tôi trả lời DA . Mắc mớ gì tới TV ?

Còn dám kêu tôi đừng vào ?

vậy vào nói chuyện với DA , quote những gì she nói

chứ đừng quote những gì Vân nói .. rồi bảo là .. .TRẢ LỜI DA   Rollin


đừng nói là .. hết còn phân biệt được ai là ai đó nhà


quote TV viết 

nhưng ... trả lời DA    Rollin
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#32
0
0
(01-31-2019, 12:26 AM)tuyetvan Wrote: Vân hổng biết DA nói 2 con rắn thần nào 

nhưng Vân tin .. nếu Chúa xữ dụng DA trong công việc nói chuyện với người CG , thì Ngài sẻ "vẻ đường cho hươu chạy"

Vân cũng cảm kích tấm lòng của DA lắm ... Chúa xử dụng những người sốt sắng cho công việc của Ngài  Kiss

Đi ra khỏi chổ này đi

Chổ tôi nói chuyện với DieuAm, you đừng vào làm phiền

Go !!!
đa đa đì đa đí đa đù ... đú đa ... đú đa .. đa đí đa đù .....
Reply
#33
0
0
(01-31-2019, 12:27 AM)tuyetvan Wrote: vậy vào nói chuyện với DA , quote những gì she nói

chứ đừng quote những gì Vân nói .. rồi bảo là .. .TRẢ LỜI DA   Rollin


đừng nói là .. hết còn phân biệt được ai là ai đó nhà


quote TV viết 

nhưng ... trả lời DA    Rollin

You ra khỏi chổ này đi, không ai kêu tới tên you . 

You đi ra để Tieuphu, Pvy, tôi và Bella nói chuyện với DA

Go go go ....

(01-30-2019, 08:59 PM)dieuam Wrote: Câu chuyện này là một câu chuyện " có chất lượng " đáng cho các ông tám bà tám bàn rôm rả. Vậy xin mời các cao nhân như bạn Tiều Phu, bạn Phương Vy, bạn Runghoang, Bella... 


Sẳn đây Diệu Âm công nhận bạn Tiều Phu là một người khá. Diệu Âm cũng muốn hỏi bạn một việc nếu bạn không ngại. Clap
đa đa đì đa đí đa đù ... đú đa ... đú đa .. đa đí đa đù .....
Reply
#34
0
0
(01-31-2019, 12:27 AM)RungHoang Wrote: Đi ra khỏi chổ này đi

Chổ tôi nói chuyện với DieuAm, you đừng vào làm phiền

Go !!!

cứ quote TV nói

rồi trả lời DA ???


RH không còn phân biệt đươc .. ai là TV , ai là DA sao ??


đây là thread của DA , nếu DA nói Vân go , Vân go 

RH lấy quyền gì mà kêu Vân go ???


VB CÓ TỰ DO NÓI CHUYỆN

RH MUỐN GIỚI HẠN QUYỀN TỰ DO NÀY ???  Rollin
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#35
0
0
(01-31-2019, 12:30 AM)RungHoang Wrote: You ra khỏi chổ này đi, không ai kêu tới tên you . 

You đi ra để Tieuphu, Pvy, tôi và Bella nói chuyện với DA

Go go go ....


RH CÓ PHẢI LÀ CHỦ THREAD NÀY KHÔNG ??

nếu DA ra kêu tôi go .. tôi go 

fair enough ???
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#36
0
0
mà sao RH không trả lời câu hỏi của tôi

cứ quote những gì tôi viết 

rồi bảo là trả lời DA RH KHÔNG CÒN PHÂN BIỆT ĐƯỢC ... AI LÀ TV .. AI LÀ DA SAO ??


[Image: glassesonline.gif]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#37
0
0
(01-31-2019, 12:32 AM)tuyetvan Wrote: RH CÓ PHẢI LÀ CHỦ THREAD NÀY KHÔNG ??

nếu DA ra kêu tôi go .. tôi go 

fair enough ???

Ở đây không có kêu tới you . 

Đi ra đi 

Đưng làm phiền người khác nói chuyện .


Mở to con mát đọc lại :


(01-30-2019, 08:59 PM)dieuam Wrote: Câu chuyện này là một câu chuyện " có chất lượng " đáng cho các ông tám bà tám bàn rôm rả. Vậy xin mời các cao nhân như bạn Tiều Phu, bạn Phương Vy, bạn Runghoang, Bella... 


Sẳn đây Diệu Âm công nhận bạn Tiều Phu là một người khá. Diệu Âm cũng muốn hỏi bạn một việc nếu bạn không ngại. Clap


Cái thread này người ta bàn chuyện, không có kêu you vào bàn .

Đưng nhiều chuyện quá 

Đi đi !
đa đa đì đa đí đa đù ... đú đa ... đú đa .. đa đí đa đù .....
Reply
#38
0
0
(01-31-2019, 12:34 AM)tuyetvan Wrote: mà sao RH không trả lời câu hỏi của tôi

cứ quote những gì tôi viết 

rồi bảo là trả lời DA RH KHÔNG CÒN PHÂN BIỆT ĐƯỢC ... AI LÀ TV .. AI LÀ DA SAO ??


[Image: glassesonline.gif]

Bà già lẩm cẩm à , làm ởn đeo măt kiến vô đọc lại từ đâu đi 

Già cả mà hăng kiếm chuyện
đa đa đì đa đí đa đù ... đú đa ... đú đa .. đa đí đa đù .....
Reply
#39
0
0
(01-30-2019, 11:27 PM)tuyetvan Wrote: Vân thì không biết chuyện DA vào nhà CG , RH lại chen vào như vậy

điều mà Vân thắc mắc ... RH có phải là người CG không ?? mà tại sao lại chen vào ??

motivation là gì ??

nếu nói RH không muốn người ta đấu nhau , thì cũng vô lý .. vì nếu RH là người yêu hoà bình , thì tại sao lại đụng độ với khá nhiều người bên VF ???


câu hỏi thứ nhất

TẠI SAO CỨ QUOTE TÔI VIẾT ... RỒI BẢO ... TRẢ LỜI DA ??câu hỏi thứ hai 

RH KHÔNG MỞ THREAD NÀY , LẤY QUYỀN GÌ MÀ KÊU TÔI GO ??

DA KÊU TÔI GO , TÔI GO , FAIR ENOUGH ??câu hỏi thứ ba

trả lời cái trên đi , xong rồi ... tôi đi  .. hay tại tôi nói câu trên , RH bí , nên nổi đoá ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#40
0
0
(01-31-2019, 12:39 AM)tuyetvan Wrote: câu hỏi thứ nhất

TẠI SAO CỨ QUOTE TÔI VIẾT ... RỒI BẢO ... TRẢ LỜI DA ??câu hỏi thứ hai 

RH KHÔNG MỞ THREAD NÀY , LẤY QUYỀN GÌ MÀ KÊU TÔI GO ??

DA KÊU TÔI GO , TÔI GO , FAIR ENOUGH ??câu hỏi thứ ba

trả lời cái trên đi , xong rồi ... tôi đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


You bớt khùng đi , bộ you tưởng tôi ở không lắm sao mà cứ theo làm phiền tôi hoài vậy ?

You ra khỏi đây vì ở đây , ở thread này, không ai kêu đến tên you . ok  ?

Đọc lại nè : 

(01-30-2019, 08:59 PM)dieuam Wrote: Câu chuyện này là một câu chuyện " có chất lượng " đáng cho các ông tám bà tám bàn rôm rả. Vậy xin mời các cao nhân như bạn Tiều Phu, bạn Phương Vy, bạn Runghoang, Bella... 


Sẳn đây Diệu Âm công nhận bạn Tiều Phu là một người khá. Diệu Âm cũng muốn hỏi bạn một việc nếu bạn không ngại. ClapOK, chịu đi ra cho người ta nói chuyện chưa ? Hay nhất quyết phải ở lại phá tụi tôi ?
đa đa đì đa đí đa đù ... đú đa ... đú đa .. đa đí đa đù .....
Reply
#41
0
0
thôi dẹp RH đi

nói hoài mà không hiểu

làm DA biến mất tiêu rồi 


ok , stop không nói chuyện với RH nữa , ok ???  Kiss
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#42
0
0
(01-31-2019, 12:44 AM)RungHoang Wrote: You bớt khùng đi , bộ you tưởng tôi ở không lắm sao mà cứ theo làm phiền tôi hoài vậy ?

You ra khỏi đây vì ở đây , ở thread này, không ai kêu đến tên you . ok  ?

Đọc lại nè : 
OK, chịu đi ra cho người ta nói chuyện chưa ? Hay nhất quyết phải ở lại phá tụi tôi ?

Già lẩm cẩm mà li nửa . Đang không bay vô bắt lỗi tôi tại sao chen vô chuyện CG ? Đúng là bênh thần kinh . Rôi bây giờ tự nhiên kêu trả lời khỉ gì đó , có cần khùng nặng vậy không ? Sao tôi phải trả khỉ gì cho you ?

Ở không cứ đi phiền đầu này đầu nọ

Đúng là vô duyên
đa đa đì đa đí đa đù ... đú đa ... đú đa .. đa đí đa đù .....
Reply
#43
0
0
(01-31-2019, 12:46 AM)tuyetvan Wrote: thôi dẹp RH đi

nói hoài mà không hiểu

làm DA biến mất tiêu rồi 


ok , stop không nói chuyện với RH nữa , ok ???  Kiss

You get out !

Tôi đả kêu you get out . không ai muốn nói chuyện với you hết

Go !!!
đa đa đì đa đí đa đù ... đú đa ... đú đa .. đa đí đa đù .....
Reply
#44
0
0
DA ...


nếu DA không được Chúa xử dụng , thì DA sẽ không nói được nhiều thứ , cũng như không có lòng lo cho CG 

Vân thì không tin vào 2 con rắn thần ... nhưng for sure , là Vân tin .. Chúa có xữ dụng DA Vân cũng thắc mắc ... có 1 thời gian , mr boss theo Vân sát ván ... nhưng có 1 thời gian , tự nhiên him biến mất , Vân chẵng biết sự gì xảy ra cho him

dĩ nhiên , nếu có sự gì xảy ra cho him ... thì cũng không tới từ Vân

nhưng bàn tay Chúa có thể làm được mọi thứ


cứ coi như ... trong cuộc chiến đấu này , Chúa xữ dụng Vân và DA ... một việc Vân biết là ... không dễ làm 

nhưng mình chỉ làm những gì mình có thể làm được ... PHẦN CÒN LẠI , THÌ GIAO LẠI CHO CHUÁ  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#45
0
0
tặng cho DA bản nhạc này , và hãy suy nghĩ về nó

Kiss
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply