Diệu Âm phỏng vấn chú rễ Anntta.
#1
Nghe đồn anh Anatta sắp rước dâu sư tỷ Diệu Âm nên DA muốn phỏng vấn ảnh một chút vì hồi nào tới giờ chưa biết anh này con người thế nào.
Reply
#2
(01-18-2019, 10:41 PM)dieuam Wrote: Nghe đồn anh Anatta sắp rước dâu sư tỷ Diệu Âm nên DA muốn phỏng vấn ảnh một chút vì hồi nào tới giờ chưa biết anh này con người thế nào.

DA em không cần biết đâu . Chị Chân Nguyệt biết là đủ rùi 

Smiling-face-with-halo4
Đàn ông không thể nói "Không thể" 
Reply