Có gan bước vào
#42
(2020-11-26, 09:49 PM)NhuCanhVitBay Wrote: So you are tough ! Do you want to finish it some where? Said you are in Tampa, but your phone GPS in Texas. You have a gut or just a mouthpiece?

Please

check my phone # and you will see my 17 years in prison record , mother fucker, atlanta USP.  I have something to do in houston bitch.
Đừng để suy nghĩ sau đây hiện hữu trong tâm trí bạn ===>

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..


Bởi có câu:

Hãy xin thì sẽ được
Hãy tìm thì sẽ gặp
Hãy gõ thì cửa sẽ mở cho

-----
Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm...bạn nhé.


Messages In This Thread
Có gan bước vào - by RungHoang - 2020-11-26, 05:55 PM
RE: Có gan bước vào - by RungHoang - 2020-11-26, 06:34 PM
RE: Có gan bước vào - by anatta - 2020-11-26, 07:04 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 07:09 PM
RE: Có gan bước vào - by Tiểu Tà - 2020-11-26, 08:05 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 08:10 PM
RE: Có gan bước vào - by Tiểu Tà - 2020-11-26, 08:17 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 08:30 PM
RE: Có gan bước vào - by Tiểu Tà - 2020-11-26, 08:32 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 08:42 PM
RE: Có gan bước vào - by mytheyeuco1 - 2020-11-26, 08:12 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 08:14 PM
RE: Có gan bước vào - by mytheyeuco1 - 2020-11-26, 08:17 PM
RE: Có gan bước vào - by mytheyeuco1 - 2020-11-26, 08:36 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 08:40 PM
RE: Có gan bước vào - by mytheyeuco1 - 2020-11-26, 08:42 PM
RE: Có gan bước vào - by ngap_ruoi - 2020-11-26, 08:39 PM
RE: Có gan bước vào - by Tiểu Tà - 2020-11-26, 08:40 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 08:43 PM
RE: Có gan bước vào - by Tiểu Tà - 2020-11-26, 08:59 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 09:02 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 09:07 PM
RE: Có gan bước vào - by Tiểu Tà - 2020-11-26, 09:11 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 09:13 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 09:11 PM
RE: Có gan bước vào - by Sao Mai - 2020-11-26, 09:11 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 09:18 PM
RE: Có gan bước vào - by Tiểu Tà - 2020-11-26, 09:22 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 09:26 PM
RE: Có gan bước vào - by Tiểu Tà - 2020-11-26, 09:28 PM
RE: Có gan bước vào - by Tiểu Tà - 2020-11-26, 09:26 PM
RE: Có gan bước vào - by Tiểu Tà - 2020-11-26, 09:32 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 09:38 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 09:35 PM
RE: Có gan bước vào - by Tiểu Tà - 2020-11-26, 09:36 PM
RE: Có gan bước vào - by NhuCanhVitBay - 2020-11-26, 09:40 PM