VietBest

Full Version: Có gan bước vào
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Nghe cái bác Enforcer nói ai có rảnh không chuyện gì làm thì vô đây chưởi lộn. Nhân ngày lễ Tạ Ơn, xin chúc gia đình các vị an lành, hanh phúc. Ai có ngon vô đây đập nhau

Bạn bè, thi hữu, em trai nắng em gái mưa, ân nhân, tri kỷ, người yêu mới người yêu củ người chưa yêu gì gì ... nhất thị đồng nhân, bước vào là chém

Mời  vahidrk1
Ở VB này có nhiều tay ngu, ngu khủng khiếp.  

Không phải mình thông minh,  mà tại họ ngu quá đi !!!.....


vahidrk1
(2020-11-26, 05:55 PM)RungHoang Wrote: [ -> ]Nghe cái bác Enforcer nói ai có rảnh không chuyện gì làm thì vô đây chưởi lộn. Nhân ngày lễ Tạ Ơn, xin chúc gia đình các vị an lành, hanh phúc. Ai có ngon vô đây đập nhau

Bạn bè, thi hữu, em trai nắng em gái mưa, ân nhân, tri kỷ, người yêu mới người yêu củ người chưa yêu gì gì ... nhất thị đồng nhân, bước vào là chém

Mời  vahidrk1

Mời Hoang đại gia ra chiêu trước.  Biggrin

Gặp RH đây cho hỏi điều này: RH có biết về phương pháp "Phản quang hay phản hồi tự tánh" của Khổng Tử không? Nếu có thì nó là gì, ra sao?
Cheer
Dạ ! Có em đây à! Em cũng là thằng ngu lắm, em xin vô học hỏi các anh nhe!

Please
(2020-11-26, 05:55 PM)RungHoang Wrote: [ -> ]Nghe cái bác Enforcer nói ai có rảnh không chuyện gì làm thì vô đây chưởi lộn. Nhân ngày lễ Tạ Ơn, xin chúc gia đình các vị an lành, hanh phúc. Ai có ngon vô đây đập nhau

Bạn bè, thi hữu, em trai nắng em gái mưa, ân nhân, tri kỷ, người yêu mới người yêu củ người chưa yêu gì gì ... nhất thị đồng nhân, bước vào là chém

Mời  vahidrk1

Chém như thế nào?
(2020-11-26, 08:05 PM)Tiểu Tà Wrote: [ -> ]Chém như thế nào?

Từ chết tới bị thương ! Mịa bà người ta đã cảnh báo rồi mà còn vô hỏi..." Chém như thế nào.." Có  Dư lời không vậy ? Hèn gì...


Please
(2020-11-26, 08:05 PM)Tiểu Tà Wrote: [ -> ]Chém như thế nào?

Háy dà da ....muốn chém bằng gươm, giáo, đại đao, tiểu đao, dao phay, dao bầu, rìu, búa tạ...hay... truỷ thủ, hay phi tiêu, phi tiễn ...rứa, chớ chi mô nahh? Biggrin banana-skipping-rope-smiley-emoticon  Becuoi  Nghe giang hồ đồn đại Tiểu Tà ngưi có dư...dư cục thịt, hay để bổn cung ta thẻo dìa làm món nhậu được chớ hã!  Please

Háp Bi Thanh Gíp Vình tu ê vơ ri bó đì  Cheer Tulip4   Dancer_4
(2020-11-26, 08:12 PM)mytheyeuco1 Wrote: [ -> ]Háy dà da ....muốn chém bằng gươm, giáo, đại đao, tiểu đao, dao phay, dao bầu, rìu, búa tạ...hay... truỷ thủ, hay phi tiêu, phi tiễn ...rứa, chớ chi mô nahh? Biggrin banana-skipping-rope-smiley-emoticon Musical-note_1f3b5 Dancer_4 Becuoi

 Xin lổi có thể cho tui xin 5 phút để tui chém bà nẩu này trước không? Rồi tui sẽ im lặng, nhóm họp tiếp.... Thề không thay đổi.

Please
(2020-11-26, 08:14 PM)NhuCanhVitBay Wrote: [ -> ] Xin lổi có thể cho tui xin 5 phút để tui chém bà nẩu này trước không? Rồi tui sẽ im lặng, nhóm họp tiếp.... Thề không thay đổi.

Please

Ngưi có tin là ngưi chưa kịp chém bổn cung, thời ngưi đã thành món vịt nấu chao rồi hay chăng ?  :vahidrk1
Nhà ngưi chỉ có thanh kiếm cùn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  sao chém Mỵ cung chủ đặng chớ hỉ  Biggrin  :Kick3  mau  tiếp chiêu Dancer_4  Becuoi

[Image: chuctudan1.jpg]
(2020-11-26, 08:10 PM)NhuCanhVitBay Wrote: [ -> ]Từ chết tới bị thương ! Mịa bà người ta đã cảnh báo rồi mà còn vô hỏi..." Chém như thế nào.." Có  Dư lời không vậy ? Hèn gì...


Please

Hihi, your guys act like the kids.
(2020-11-26, 08:17 PM)Tiểu Tà Wrote: [ -> ]Hihi, your guys act like the kids.

Would be rather than you, Talk like a kid

Please
(2020-11-26, 08:30 PM)NhuCanhVitBay Wrote: [ -> ]Would be rather than you, Talk like a kid

Please

Hihi, Eddy.  Your turn.
Có anh hùng hảo hớn nào muốn mướn đao không? Bổn cung cho mướn giá ưu đãi nà  Dancer_4 Becuoi

[Image: dolong.jpg]
Hmm..... Đã vào rồi .... đọc rồi .... và sẽ đi ra ..... Nhưng RH kêu người ta vào đây chửi lộn chắc .... chắc không thành công rồi...... vì đâu có dùng nick Guest .... để mà chửi lộn được ..... Hahahahahahahahahahaha..... Until then .... Good Luck....

Ps... Dời nhà qua bên chợ trời .... không chừng xây được nhà cao hơn..... banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
(2020-11-26, 08:36 PM)mytheyeuco1 Wrote: [ -> ]Có anh hùng hảo hớn nào muốn mướn đao không? Bổn cung cho mướn giá ưu đãi nà  Dancer_4 Becuoi

[Image: dolong.jpg]

Có thể mướn cái mỏ của bà được không?

Please
Pages: 1 2 3