VietBest

Full Version: Thông báo
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Tất cả anh chị em thân mến ,

Để chu chỉnh lại phòng tin lành tôi sẽ xoá bỏ tất cả những bài viết có tính cách chà đạp và nhục mạ lên án các tôn giáo khác _có liên quan đến các đạo khác như Đạo Công Giáo , Đạo Thờ Ông Bà, Phật Giáo hoặc Cao Đài .

Nếu các bạn muốn thảo luận hoặc thắc mắc  về các tôn giáo khác các bạn có phòng Tìm Hiểu Tôn Giáo . 
Các bạn khiếu nại các thành viên , các bạn có phòng Góp Ý và War Room .

Tôi chỉ chịu trách nhiệm gìn giữ và dọn dẹp phòng Tin Lành , ngoài ra Tôi không có quyền quyết định chuyện gì khác , xin lỗi tôi có lòng nhưng quyền hành thì có hạn .

Kính mong anh chị em thảo luận và bàn luận chia sẻ với nhau trong tinh thần hoà hợp và thân ái . Rất mong anh chị em cùng chung tay góp sức xây dựng 1 diễn đàn thân thiện .

chân thành cám ơn !


Xin Lưu Ý : Vì có rất nhiều bài viết tôi không đọc hết được , Kính mong ACE ra tay góp sức bằng cách Nếu ACE thấy bất cứ bài viết nào có tính cách chà đạp , nhạo báng , phỉ báng các tôn giáo khác , xin quý vị tận tình nêu ra và chỉ giúp tôi . Thanks All ! God Bless you all !
(2020-02-16, 02:20 PM)BVCN Wrote: [ -> ]Tán thành, ủng hộ hết mình và cũng đề nghị nên giáo dục tư tưởng cho thành viên chọn phòng tinh lành làm chổ núp bóng sau khi ra ngoài kia, nhục mạ, chửi vã, sĩ nhục đạo giáo và con người khác.

 Hình phạt nặng có thể như xích lại...Bỏ đói....v.v...  Mình thì không nói đích danh ai, nhưng chắc mọi người ai cũng biết là TV chứ hỉ !!


Please Please Please

Anh BV phá quá đi Clap Rollin
(2020-02-16, 02:20 PM)BVCN Wrote: [ -> ]Tán thành, ủng hộ hết mình và cũng đề nghị nên giáo dục tư tưởng cho thành viên chọn phòng tinh lành làm chổ núp bóng sau khi ra ngoài kia, nhục mạ, chửi vã, sĩ nhục đạo giáo và con người khác.

 Hình phạt nặng có thể như xích lại...Bỏ đói....v.v...  Mình thì không nói đích danh ai, nhưng chắc mọi người ai cũng biết là TV chứ hỉ !!


Please Please Please

Tôi xin thêm hình phạt : Vả miệng 

Cheer
Ôi đã đi rồi về lại chi nữa không biết Lol
Toàn là mấy ông vô ném đá, ác quá, vậy mà nói đàn bà ác Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ôi đàn ông! Lol

Đề nghị Ếch làm bài thơ nói gì về đàn ông ác cho độc thủ tơ tằm đặt nhạc  Rollin Rollin
Người đàn bà ác đôc kế tiếp: Nhiều Chuyện Rollin
(2020-02-16, 02:48 PM)BaEch Wrote: [ -> ]Ôi đã đi rồi về lại chi nữa không biết Lol


Về mang ông bà tao với ông bà mày ra nói

kakaka.......  Lol
Rollin Rollin

Dạ em đạo đức giả, mấy anh tốt bụng tiếp tục đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4
Xin các chàng hiệp sĩ hãy nương tay, TT, chị TV và những nàng trong đây dù sao cũng là những cành hoa mà, tiết thương dùm, xin đa tạ, nguyện lấy thân khô héo này đờn đáp.
(2020-02-16, 04:20 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Xin các chàng hiệp sĩ hãy nương tay, TT, chị TV và những nàng trong đây dù sao cũng là những cành hoa mà, tiết thương dùm, xin đa tạ, nguyện lấy thân khô héo này đờn đáp.


Khô héo thôi, chưa đến nổi tàn nhé, còn..
Chỉ dành cho quân tử ngấm nghía thôi, không được phép sờ.
Cành hoa lỡ lạc vào trốn Giang Hồ, nhầm nhoà gì luật rừng.
(2020-02-16, 11:48 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Cành hoa lỡ lạc vào trốn Giang Hồ, nhầm nhoà gì luật rừng.

hehehe..... Khí khái  Thumbs-up4

Cool bạo  :cool:
(2020-02-16, 10:03 PM)BVCN Wrote: [ -> ] False advertising could be resulted in false information accusations regulated by federal law and luật rừng.

Please Please Please

cho Bee hỏi Luật rừng là U Minh law hay là the law of the jungle .
(2020-02-17, 12:41 AM)BVCN Wrote: [ -> ]Hỏi cái ông họ Rừng ở phía trên kìa...

Please Please Please

anh là người tốt , ông đó là người cái gì cũng tốt 

hỏi 2 người thì câu trả lời chắc là cái gì cũng rất tốt . Lol khỏi hỏi cũng biết thôi khỏi hỏi
Pages: 1 2