VietBest

Full Version: Vân
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nếu Vân không ngại , vào đây với Bee bàn về chuyện tại sao đạo Công Giáo coi trọng vai trò của Đức Mẹ .

Innocent
Thấy Vân thắc mắc nên Bee muốn giải bầy để Vân không còn ấm ức .

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=15285
Vân đừng vào chợ trời nứa sẽ làm Vân choáng váng và buồn lòng .

vào đây trò chuyện với Bee nha Vân .

Tulip4
(2019-12-21, 01:50 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]không ai muốn cái sai của mình bị nói ra ... that's it

Không phải vì người ta không muốn Vân nói ra cái sai đâu , nhưng cái Vân nói ra chưa hẳn là đúng .

Nói tới đúng và sai . Niềm tin không có đúng hay sai mà là ai cảm nhận được gì thì tin đó .

Vậy mới là niềm tin . có người cảm nhận được tình thương của Phật
có người cảm nhận được tinh thương của Chúa
có người cảm nhận được tinh thương của Đức Mẹ 

tất cả đều là cảm nhận của mỗi người khác nhau vì vậy không có đúng hay sai
ok Bee 


Vân đang hăng kể chuyện băng đảng ngày xưa ... nhưng thôi tạm ngưng lại đi 

cũng muốn tìm hiểu những gì Bee muốn nói

rồi sau đó Vân trở về thread của mình (không ở trong chợ trời) để kể chuyện ngày xưa cho Phong nghe 


ok , Bee nói đi 

Kinh thánh có kêu phải kính Mary không ???


mình còn mấy ngày , Bee cứ thoải mái trình bày quan điểm của Bee ... nhưng dĩ nhiên Vân cũng có thể question đấy nhá
(2019-12-21, 08:43 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]ok , Bee nói đi 

Kinh thánh có kêu phải kính Mary không ???

Kinh Thánh không bắt buộc phải tôn vinh Đức Mẹ nhưng cũng không cấm .

đúng không Vân ?
Tỷ dụ ,

Bee nợ Vân 1 số tiền rất lớn , Vân nghĩ nhân dịp lễ  Vân sẽ ban bố cho Bee 1 ân huệ và tha nợ cho Bee , xí xoá hết số tiền đó và Vân nói Bê nè Vân sẽ tha nợ cho Bee nếu Bee chịu đến nhà Vân ăn 1 bữa ăn và dọn dẹp nhà cho Vân .
nếu Bee dọn dẹp nhà và làm cho Vân vừa ý thì Vân tha nợ cho Bee .

Bee nhận lời và đến dọn nhà cho Vân , Tuy răng từ trước tới nay Vân chưa hề nói gì về Mẹ của Vân cho Bee nghe , nhưng khi đến nhà Vân thì gặp mẹ của Vân , thi đương nhiên Bee phải kính trọng Mẹ của Vân , vì nếu không có Mẹ của Vân thì làm sao có Vân , nếu không có Vân thì làm sao Bee được tha nợ .đúng không ? 

Nếu Bee là người chỉ biết quý Vân vì Vân là người cho Bee muợn tiền và rồi rộng lượng tha nợ cho Bee còn gia đình của Vân và Mẹ của Vân thì Bee coi không ra gì hết , như vậy Bee là loại người gì ?

Đối với Bee , người tha nợ cho mình , mình không những mang ơn mà mình còn mang ơn cả cha mẹ của họ , vì nếu không có cha mẹ của họ  sanh thành dạy dỗ người giúp mình , thì làm sao xã hội , thế giới lại có được 1 con người cao quý vĩ đại như thế .

1 ông tổng thống tốt , làm cho 1 đất nước giàu mạnh , dân chúng ấm cúng ấm no , không những ông là ân nhân của 1 dân tộc , mà cha mẹ sanh thành ra ông ơn cao nghĩa nặng của họ còn nhiều hơn ông tổng thống .

vì nếu không có họ thì dân tộc đó lấy đâu ra 1 vị tổng thống tài giỏi cứu nước cứu dân .

Bee nói như vậy có phần nào Vân thấy sai không ??

cho Bee biết để Bee sửa sai .
1 trong các điều răn mà Chúa bắt chúng ta làm theo , trong tân ước , được chính miệng Chúa Giê Su dạy , phải yêu mến anh em mình như chính mình , và ai vâng lời Thiên Chúa Cha chính là Mẹ của Chúa , là anh em của Chúa ,

câu này ngụ ý , Đức Mẹ là người phụ nữ đã vâng lời Thiên Chúa từ ngay ngày đầu Thiên thần báo tin bà sẽ thụ thai . vậy chứng tỏ rằng Đức Mẹ chính là người vâng lời Chúa Cha và chính là Mẹ Thiên Chúa , 

còn ai là anh em của Chúa ? là các môn đệ đã theo Chua Giê Su và họ cũng vâng lời Chúa , 

vậy kinh thánh có nói : Ai tin có Chúa và vâng lời Chúa thì Thiên Chúa luôn ở cùng họ .
Các Môn đẹ vâng lời Chúa và bỏ mạng sống của mình vì danh chúa thì họ được coi là anh em của Thiên Chúa .

Nếu chúng ta lấy hình ảnh của Mẹ và anh em của Thiên Chúa ( gia đình Thiên Chúa ) làm gương và tỏ lòng kính mến lại có gì sai ?

Kinh Thánh không hề dạy chúng ta phải vô ơn , phải vô tâm , 

Kinh Thánh tân ước chính là lời chính Thiên Chúa con xuống thế dạy dỗ . trong các điều Thiên Chúa  trực tiếp dạy con người không hề có điều nào phải chối bỏ gia đình của Chúa không được kính mến phụng thờ .
(2019-12-21, 09:50 PM)Bee Wrote: [ -> ]Kinh Thánh không bắt buộc phải tôn vinh Đức Mẹ nhưng cũng không cấm .

đúng không Vân ?

 có cấm hình tượng đó Bee 


Xuất Ê díp tô ký 20

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó[Image: catholic-idolaters.jpg]
(2019-12-21, 10:26 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ] có cấm hình tượng đó Bee 


Xuất Ê díp tô ký 20

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó[Image: catholic-idolaters.jpg]

Vân cho Bee hỏi những hình tượng đó là những hình tượng gì ?
(2019-12-21, 10:21 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ](còn chuyện về CG , Phong không hiểu đâu ... nếu họ làm theo Lời Kinh thánh , Vân ko có gì phàn nàn .. mà tại họ không làm theo Lời Kinh thánh , thì Vân mới phàn nàn thôi)

Vân cho Bee hỏi , dựa vào đâu mà Vân dám nói giáo hội Công Giáo không làm theo lời Kinh Thánh dạy ?
oh , Vân cho Bee mượn tiền 


Bee ... một là trả lại tiến cho Vân ... hai là làm việc trừ nợ


chứ Vân không đòi hỏi Bee phải làm gì cho mẹ Vân cả 
Seriously ... đôi khi Bee nghĩ , mình phải làm cái này , phải làm cái kia 

nhưng Vân nghĩ , Vân không muốn Bee làm


thì Bee sẽ nghe ý Vân , hay Bee không care gì ý Vân , mà chỉ muốn làm theo ý Bee thôi ??? 
(2019-12-21, 10:26 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ] có cấm hình tượng đó Bee 


Xuất Ê díp tô ký 20

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó[Image: catholic-idolaters.jpg]

Hình tượng mà họ đang quỳ bái là hình gì vậy Vân ?
Bee trích dẫn câu Kinh thánh 


Vân đọc , so far so good 


tự nhiên khi Vân đọc tới chữ "ngụ ý" 


Vân hơi giựt mình   Astonished-face4 Astonished-face4 Astonished-face4 Astonished-face4 Astonished-face4

vì Vân có anh bạn , Vân nói "không đi chơi với anh"

thì anh lại nói , mặc dù Vân nói Vân không đi chơi với anh


NHƯNG NGỤ Ý CUẢ VÂN LÀ


Van đi chơi với anhNÊN CHỮ NGỤ Ý , NÓ HƠI HƠI NGUY HIỂM , RÙNG RỢN ĐÓ BEE 
(2019-12-21, 10:26 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ] có cấm hình tượng đó Bee 


Xuất Ê díp tô ký 20

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó[Image: catholic-idolaters.jpg]

Tôi thấy những cái này toàn là hình thức .

Học đạo theo lẻ nặng về trong lòng hơn .

Cheer
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12