VietBest

Full Version: Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng .
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Testing ...... Tubing ....

Hello  Hello  Hello  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
(05-12-2019, 11:00 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: [ -> ]Testing ...... Tubing ....

Hello  Hello  Hello  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  :banana-skipping-rope-smiley-emotic
 

   Khờ khoẻ quá hen..  Clap
Lạc vào rừng Bình minh chim hót .... 
Hello  Hello  Hello  Innocent
Đi coi game ...
Having fun in đà summer

Hello Hello Hello
Chừng Khờ đám cưới cho Sầu làm phụ dâu nghen  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4
(05-14-2019, 02:28 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: [ -> ]Chừng Khờ đám cưới cho Sầu làm phụ dâu nghen  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4

Sầu có biết kéo váy không ?  Rollin
(05-14-2019, 02:49 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: [ -> ]Sầu có biết kéo váy không ?  Rollin

Câu này hình như có ý nghĩa khác, trả lời ko cho chắc  Rolling-on-the-floor-laughing4
(05-14-2019, 03:04 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: [ -> ]Câu này hình như có ý nghĩa khác, trả lời ko cho chắc  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tại dùng chữ phụ dâu cho soang .....

Chạy theo cô dâu kéo váy phụ ... váy cô dâu nặng ... cô dâu kéo theo không nỗi .... phụ kéo ....

Rollin Rollin Rollin Mặc chi mà dài lòng thòng ... mai mốt Khờ mặc quần đùi áo thung ... ăn không sợ bung chĩ ...
Hôm qua chơi nước về bịnh luôn ...


Hello Hello Hello
Sailing

[Image: B7-C6-C692-BC99-4-B00-9563-1976-DB27-C737.png]
Khờ rất thích sailing ... thã neo theo chiều gió và điều khiến con diều 

[Image: D228194-E-BF0-C-4287-A2-EE-BE74588-FD0-F4.jpg]
Khờ đang coi bắn pháo bông ... 

Đứng trong phòng nhìn ra Màn đêm buông xuống ... tiếng sóng rì rào ...
Ỡ đây họ cho đốt pháo bông tự do vào ngày lễ ... nhà ai cũng đốt ... nhà ven sông họ đốt rất nhiều vào tối thứ 7 ...Pages: 1 2