Chả Giò chuối
#1
Chả giò chuối 
Recipe và Thực Hành by SugarBabe


[Image: images_23.jpg]


Thành Phâǹ:
Chuôí
Võ spring roll
All purpose flour +nươc'--quâỵ  trong chén cho sền sệ́t đễ dạ́n mép chã giò

[Image: download_42.jpg]

Võ spring roll cắt ra làm 4, chuối cắt lát vưà ăn
Bõ từng miếng chuôi' vô và gấp lai như cuốn chã giò
Dùng bột dán mép chã giò laị. Rôì đem đi chiên vàng là vơt' ra cho rao' dâù 


Ăn chung honey +rắc mè lên trên 
Hay ăn vơi kem

Reply