Góc Lượm Lặt Lỗi Chính Tả Tiếng Việt.
Những "hồn muôn năm cũ" mến ơi, log in giả nhời anh Duke với anh 5 kìa...  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • duke
Reply
(2024-07-07, 01:20 AM)005 Wrote:  Common era không phải để chỉ giai đoạn bắt đầu năm sinh của Chúa ông ơi. Common era là giai đoạn có mốc bắt đầu tính theo dương lịch, công lịch hoặc là Tây lịch.

 Còn dùng chữ "C" như Christ thì, BC có thể nghĩ là Before Christ, Before the common era (of the Jews). Vế thứ hai người ta cho là xuất hiện sử dụng khoảng thế kỷ 18. Còn trước đó người ta sử dụng Before Christ từ năm khoảng năm 735. Ở Châu Âu rất nhiều nước sử dụng Before Christ và After Christ. 

Không có vụ đúng hay sai, học giả hay học thật. Người ta chỉ muốn dùng một cái mốc để tính thời gian mà thôi.

Chữ "sau" có nghĩa là sau cái mốc đó, là common era cũng được hay là christ cũng xong. Chữ "sau" này là giới tự để phân cách thời điểm.  Giống như trong dãy số tự nhiên, thì điểm mốc là số 0, trước đó là số âm, sau đó là số dương  -∞,  .... ,-2,-1,0,1,2, ... ∞

Chào 005, 
Nói cần có sách, mách có chứng.

Britannica Dictionary definition of CE:

Christian Era; Common Era — used to refer to the years that come after the birth of Jesus Christ.

◊ C.E. has the same meaning as A.D. C.E. is now often used instead of A.D. especially in scientific writing.

Như vậy rõ rồi, Common Era - Công Nguyên, chỉ khoảng thời gian bắt đầu tính từ thời điểm bắt đầu là năm sinh của Chúa Giê Su. Thật sự tôi hơi ngạc nhiên vì đây là kiến thức loại phổ thông, căn bản. Cho đến nay, Common Era vẫn chưa chấm dứt, do vậy khg thể gọi là Sau Công nguyên được. Nếu muốn dùng chữ "sau", thì nói như vầy sẽ có lý: "Năm 42 Sau Chúa Giê Su Giáng Sinh". Tại sao nói "Sau Công Nguyên" thì sai, nhưng gọi "Sau Chúa Giê Su Giáng Sinh" lại đúng? Vì đơn giản, Công Nguyên vẫn còn, trong khi năm sinh, sự giáng sinh của Chúa Giê Su đã qua rồi. Nếu khg muốn viết dài dòng thì viết là: "Năm 42 Công Nguyên".

P.S. Vì vậy, một số người Việt dùng chữ TTL (Trước Tây Lịch), STL (Sau Tây Lịch) cũng khg đúng. Lý do là họ tránh né những gì dính líu đến Ki Tô giáo, Công Giáo. Họ lý luận: Ki Tô giáo, Công Giáo khg phải là tôn giáo chung cho cả thế giới, vậy thì tại sao dùng chữ "Công Nguyên"?  Thế là họ thà viết sai còn hơn gián tiếp nhìn nhận KTG hay CG là "tôn giáo chung" (theo suy nghĩ của họ!).

Nước nào dùng chữ After Christ? Trong tiếng Anh, ngoài CE,  chỉ có AD (Anno Domini): tiếng La Tinh, Năm của Chúa.
[-] The following 1 user Likes Duoctue's post:
  • JayM
Reply