Kiểu Tóc
#1
Kiểu tóc này mấy anh/chi thấy sao?  

[Image: pmX7EppXj]
Reply
#2
too much work .... though its pretty  :59:
Reply
#3
(2018-01-03, 03:26 PM)ThennNow Wrote: too much work .... though its pretty  :59:

Less work.  Less hảir to comb  Biggrin
Reply
#4
Chảy chuót khg đàng hoàng ra ổ chim chít cha luôn  :banana.dance: :banana.dance:
Reply
#5
(2018-01-03, 03:31 PM)ThennNow Wrote: Chảy chuót khg đàng hoàng ra  ổ chim chít cha luôn  :banana.dance: :banana.dance:

Đau có gì khó đâu.. thay cung dễ chãi muh
Reply
#6
không thấy hình :hugging-face_1f917:
Reply
#7
(2018-01-03, 03:33 PM)nhatrangdep Wrote: không thấy hình :hugging-face_1f917:

Ua sao ky vay kia..  company cua chị NTD chac blocked out images
Reply
#8
(2018-01-03, 03:34 PM)LoveStory08 Wrote:
(2018-01-03, 03:33 PM)nhatrangdep Wrote: không thấy hình :hugging-face_1f917:

Ua sao ky vay kia..  company cua chị NTD chac blocked out images

chắc dị nên chị không tha6y' gì hết choi á
Reply
#9
(2018-01-03, 03:35 PM)nhatrangdep Wrote:
(2018-01-03, 03:34 PM)LoveStory08 Wrote:
(2018-01-03, 03:33 PM)nhatrangdep Wrote: không thấy hình :hugging-face_1f917:

Ua sao ky vay kia..  company cua chị NTD chac blocked out images

chắc dị nên chị không tha6y' gì hết choi á

kiểu tóc này nhìn ngầu ..mà coi chừng bị già nha ..
Reply
#10
(2018-01-03, 03:41 PM)nhatrangdep Wrote:
(2018-01-03, 03:35 PM)nhatrangdep Wrote:
(2018-01-03, 03:34 PM)LoveStory08 Wrote:
(2018-01-03, 03:33 PM)nhatrangdep Wrote: không thấy hình :hugging-face_1f917:

Ua sao ky vay kia..  company cua chị NTD chac blocked out images

chắc dị nên chị không tha6y' gì hết choi á

kiểu tóc này nhìn ngầu ..mà coi chừng bị già nha ..

Hehe.  Tai sao gia?  Em tưỡng toc ngan làm minh trẻ ra?  Summer nay chac cắt kiểu nay cho nó mát
Reply
#11
Đẹp..

Nhưng phải cắt hoài ah

Reply
#12
(2018-01-03, 04:46 PM)SugarBabe Wrote: Đẹp..

Nhưng phải cắt hoài ah

Đúng rồi đó.. kiểu tóc này không thích họp với nhửng người tiết kiệm  :59: :face-with-tears-of-joy4:
Reply