Xin Chao ACE
#16
(2018-01-02, 09:31 PM)badboy Wrote:
(2018-01-02, 08:36 PM)ga10 Wrote: Log out rồi log back in cũng vậy!

Chắc mình bị kỳ thị rồi thôi đi ra luôn!

P.S. Post xong cái reply này thì lại đọc thấy được....dunno why!

mod does not know, how do you know

I have the same problem

Gà xài Chromecast!  Sau khi log out rồi log in lại và post a reply thì bây giờ đọc được rồi!
Reply
#17
Tech cho chị hỏI : có phải khi mình muốn log-out thì click vô chữ Thoát phải không ? ( sorry ngôn ngữ mới , không rành lắm ) ..chị tìm chữ log-out mà không thấy
Reply
#18
(2018-01-03, 06:37 PM)Tofu Wrote: Tech cho chị hỏI : có phải khi mình muốn log-out thì click vô chữ Thoát phải không ? ( sorry ngôn ngữ mới , không rành lắm ) ..chị tìm chữ log-out mà không thấy

Hi Chị Tofu,

em thấy chử logout đó chị. em dùng Chrome.

hmm ngộ vậy? 

tech,
Reply
#19
Tech ,
    Chị cũng dùng Chrome , rà khắp screen mà không thấy nó , chỉ có cái hàng này thôi , nên chị click vô chữ " thoát " nghĩ là means của log out

    Xin chào, Tofu. Lần đăng nhập trước: , 09:19 PM Thoát
Reply
#20
(2018-01-03, 09:38 PM)mod1 Wrote:
(2018-01-03, 09:24 PM)Tofu Wrote: Tech ,
    Chị cũng dùng Chrome , rà khắp screen mà không thấy nó , chỉ có cái hàng này thôi , nên chị click vô chữ " thoát " nghĩ là means của log out

    Xin chào, Tofu. Lần đăng nhập trước: , 09:19 PM Thoát

Tuốt ở dưới bên phải chị đổi qua English American dùm.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Oh mai gút nịt ..đúng là gà mờ , Thanks mucho mod  :cool:
Reply