Trời lạnh quá xá
#16
(2018-01-03, 11:33 AM)Dau-yeu Wrote:
(2018-01-03, 09:00 AM)Dau-yeu Wrote:
(2018-01-03, 08:38 AM)tech Wrote: Welcome Dau-Yeu to VietBest and Happy New Year.

:banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:

tech,

Cám ơn tech. Mến chào tech và hết tất cả các thành viên trong này  :dance: chúc mừng năm mới.

So weird.nhiệt độ thì không thấp lắm tech. Chua tới lúc 26 độ như trước kia nhưng sao cảm thấy lanh hơn .

Sis Dau Yeu,

tech nghĩ chắc là có gió cho nên DY cãm thấy lạnh....

tech,
Reply
#17
(2018-01-03, 11:42 AM)tech Wrote:
(2018-01-03, 11:33 AM)Dau-yeu Wrote:
(2018-01-03, 09:00 AM)Dau-yeu Wrote:
(2018-01-03, 08:38 AM)tech Wrote: Welcome Dau-Yeu to VietBest and Happy New Year.

:banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:

tech,

Cám ơn tech. Mến chào tech và hết tất cả các thành viên trong này  :dance: chúc mừng năm mới.

So weird.nhiệt độ thì không thấp lắm tech. Chua tới lúc 26 độ như trước kia nhưng sao cảm thấy lanh hơn .

Sis Dau Yeu,

tech nghĩ chắc là có gió cho nên DY cãm thấy lạnh....

tech,
Chắc vậy đó tech. Gió nhiều
Reply
#18
(2018-01-03, 11:05 AM)I Houston_Cowboy Wrote: Thumbs-up4 I like cold weather.. easy to sleep, no flies, mosquitoes.. 25F here. but no snow.

HOuston cowboy là uglymachanh phải kg?
Reply