Chuôí Chiên Giòn-em mơì
#1
Shocked 
Lol  ăn riết thành thùng phi luôn  :face-with-tears-of-joy4:


[Image: IMG_20180101_153740.jpg][Image: IMG_20180101_155051.jpg]


[Image: IMG_20180101_160040.jpg]


[Image: IMG_20180101_161421.jpg]


Rollin

Reply
#2
Yummmyyyyyy Thumbs-up4   đây có phải loại chuối plantain không ? :full-moon-with-face4:
Reply
#3
(2018-01-01, 04:54 PM)guest1221 Wrote: Yummmyyyyyy Thumbs-up4   đây có phải loại chuối plantain không ? :full-moon-with-face4:

chuối mỹ thôi anh Guess 

plantain sao em thây' làm ra ko ngon...em ko biêt' sao nưã 

[Image: IMG_20180101_154411.jpg]

Reply
#4
Trông ngon đó SB, em bỏ dừa bào vô nữa huh? chắc chiên bằng chuối sứ ngon hơn ha , món này thời tiểu học chị mê lắm
Reply
#5
(2018-01-01, 06:00 PM)Tofu Wrote: Trông ngon đó SB, em bỏ dừa bào vô nữa huh? chắc chiên bằng chuối sứ ngon hơn ha , món này thời tiểu học chị mê lắm

yes...em bõ mè + dưà vô cho thơm  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#6
(2018-01-02, 11:23 AM)mod1 Wrote: Món Chuối Chiên Giòn nhìn NGON quá mà còn có dừa nửa YUMMY YUMMY, đề nghị bạn SugarBabe làm Recipe để thành viên thử  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Thumbs-up4

Internet nhà mình khi có....khi ko.,..


Type recipe mình thích xài laptop ah :face-with-tears-of-joy4: Rollin

Reply
#7
Mình type recipe rồi trong mục lục món ăn 

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply