Hậu Quả (The Aftermath)
#1
Lightbulb 
Đang lướt YouTube, KD tôi thấy đoạn  Video ngắn  này của nhóm Cộng Hòa the Lincoln Project.

Xem xong thì lạnh cả mình.Công nhận, thành viên của đảng Cộng Hòa không đăng cái gì thì thôi, mà hể đăng là có tính thuyết phục lắm
Cộng Hòa mà còn lo như vậy, dân tỵ nạn như tôi càng lo sốt vó..- Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon - KD  Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#2
KD tôi không biết mấy vị kia lo cái gì? Hội Di Sản đã truyền bá "Dự Án 2025" trên mạng của họ, kể cả phỏng vấn trên MSNBC từ bao lâu rồi.

Chẳng qua nhờ quảng cáo của nhóm này mà nó đã lan truyền đến tốc độ chóng mặt trên Twitter, FB, Reditt, Quora, etc.

Phen này Ông Trump muốn chối cũng không được vì nhóm này đều là tay chân bộ hạ của ông ta. 

Thấy giọng điệu của Kevin Robert hùng hồn lắm.Đe dọa nếu Đảng Dân Chủ mà không làm theo thì sẽ có máu đổ. Đúng là "Chưa đổ ông Nghè đã đe hàng Tổng".   Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon - KD  Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#3
(2024-07-08, 01:49 PM)Khuyết Danh Wrote:Đang lướt YouTube, KD tôi thấy đoạn  Video ngắn  này của nhóm Cộng Hòa the Lincoln Project.

Xem xong thì lạnh cả mình.Công nhận, thành viên của đảng Cộng Hòa không đăng cái gì thì thôi, mà hể đăng là có tính thuyết phục lắm
Cộng Hòa mà còn lo như vậy, dân tỵ nạn như tôi càng lo sốt vó..- Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon - KD  Thumbs-up4

Cũng vẫn là thủ đoạn của ban tuyên láo MSM nhằm mục đích hù doạ người yếu tim, trong hy vọng cứu vãn cái hệ thống cai trị cũ kỹ do băng đảng tà ác Cabal của cái "đầm lầy Washington"Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon


Nhưng Trời cao vẫn luôn luôn có mắt, bởi vì NHÂN QUẢ LÀ CÓ THẬT 

Cho nên dù chúng có cố gắng hết sức đi nữa, cũng vẫn CHẲNG THỂ NÀO ĐẢO NGƯỢC ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU GÌ ĐANG ĐẾN!!!

Becuoi
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply
#4
Người ngay thì không sợ lời đàm tiếu, nhưng KD tôi thấy  bạn hăng hái lên tiếng, nên tôi càng nghĩ Dự Án 2025 này chắc chắn là thật. Nếu không tại sao lại lộ nhiều như vậy? Chắc sợ ông Trump...mất phiếu.  Suytu -

Sao ông bạn không sợ bị deport sao? Dù ông bạn có bênh Trump cách nào cũng không khiến ông bạn  biến mình thành da trắng mắt xanh. 

 KD.   Face-with-rolling-eyes4  Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
[-] The following 1 user Likes Khuyết Danh's post:
  • TTTT
Reply
#5
(2024-07-08, 02:25 PM)Khuyết Danh Wrote: Người ngay thì không sợ lời đàm tiếu, nhưng KD tôi thấy  bạn hăng hái lên tiếng, nên tôi càng nghĩ Dự Án 2025 này chắc chắn là thật. Nếu không tại sao lại lộ nhiều như vậy? Chắc sợ ông Trump...mất phiếu.  Suytu -

Sao ông bạn không sợ bị deport sao? Dù ông bạn có bênh Trump cách nào cũng không khiến ông bạn  biến mình thành da trắng mắt xanh. 

 KD.   Face-with-rolling-eyes4  Thumbs-up4

Becuoi
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply