Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung
#31
(2024-07-13, 05:01 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cám ơn thầy cưng, trò sẽ luyện bộ này.   Heavy-black-heart4

Nếu chưa xem, trò nên luyện bộ dưới đây hay hơn bộ Mãnh Hổ Võ Lâm và không kém gì "Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng" 
Mị Giả Vô Cương
https://phimphim.info/phim/mi-gia-vo-cuong-3393/

Tình yêu, thù hận, tham vọng quyện vào nhau với những pha đánh võ đẹp vô cùng. 
Thầy bị nó dùng nhiếp hồn đại pháp lôi đi xềnh xệch không cưỡng lại được  Wink .
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
#32
(2024-07-19, 06:31 PM)phai Wrote: Nếu chưa xem, trò nên luyện bộ dưới đây hay hơn bộ Mãnh Hổ Võ Lâm và không kém gì "Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng" 
Mị Giả Vô Cương
https://phimphim.info/phim/mi-gia-vo-cuong-3393/

Tình yêu, thù hận, tham vọng quyện vào nhau với những pha đánh võ đẹp vô cùng. 
Thầy bị nó dùng nhiếp hồn đại pháp lôi đi xềnh xệch không cưỡng lại được  Wink .

Dạ cám ơn thầy cưng, trò sẽ luyện bộ này.   Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply