Lão Tuy Duyên hỡi ...
#1
Anh TuyDuyen,

Vào 2 ngày rồi vẫn không thấy anh. Sao rồi?

Biến đi đâu rùi hỡi cái lão ngoan đồng kìa

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 2 users Like RungHoang's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
#2
Bạo hành bạo chánh
Mang tiếng ngàn năm

Smiling-face-with-halo4


Anh Tuy Duyên, 
Gởi đến anh 2 câu của Bạch Cư Dị


Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#3
(2024-06-23, 05:34 PM)RungHoang Wrote: Bạo hành bạo chánh
Mang tiếng ngàn năm

Smiling-face-with-halo4


Anh Tuy Duyên, 
Gởi đến anh 2 câu của Bạch Cư Dị


Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu

Cheer


Còn tiểu Ly thì:

Dạ lai huề thủ mộng Duyên du,
Thần khởi doanh cân lệ mạc thu. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lão Lão TD nếu đã thấu trung đạo là không có chấp nghe chưa! Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply