Mỹ Có Thêm 600,000 Triệu Phú Nhờ AI????
#1
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply