Painting
#1
https://nl.pinterest.com/pin/450500768994930076/
Hoa sen.


https://nl.pinterest.com/pin/888405463985173578/


Hồ sen với  cá koi


https://m.youtube.com/watch?v=O9QXBBj7Dqk

Hoa sen trên áo t shirts
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TanThu
Reply
#2
[
https://nl.pinterest.com/pin/773352567278324268/

Hoa trà
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TanThu
Reply
#3
https://m.youtube.com/shorts/p84PeQwGqnQ
Chinese painting gel


https://m.youtube.com/shorts/VggHwkC5nLY
.
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TanThu
Reply