Mấy em hỡi .....
#91
Nói về những hay cái đẹp của tôn giáo, vậy xin hỏi Td nói về những cái hay cái đẹp của Hồi giáo tại đây được không?

(bây giờ, làm gì cũng phải hỏi cho chắc ăn, có câu: già hàm hồ, ăn nói vô duyên là vậy  Grinning-face-with-smiling-eyes4)
#92
thí dụ như

CHƯƠNG XXX.
TINH HOA HỒI GIÁO.
 
https://nhantu.net/


nếu không được thì xoá ngay post này.
#93
(2024-03-10, 06:40 PM)RungHoang Wrote: Ai đó có ý kiến là tại sao TuyetVan bị banned thì anh không nói, mà TuyDuyen bị banned anh lại nói. 


Ai muốn biết giữa Td và TV khác nhau ra sao thì vào đây đọc, thread này bị khoá nên không ai có thể thêm bớt gì được.


https://vietbestforum.com/thread-24138.html
#94
Td là người đưa tấm hình kia lên, Td có được phép để nói rõ đầu đuôi câu chuyện không, vì ai cũng chỉ biết một phần của câu chuyện đó.

Còn nếu không muốn, muốn cho qua thì Td sẽ xoá cái post này.
#95
Đề nghị VB muớn người về và thành lập một ủy ban gọi là "Uỷ Ban Đặc Biệt Chăm Sóc Tùy Duyên" chứ cái điệu này lão già ấy sẽ vặn vẹo mods với trăm ngàn lý lẽ bá láp.

Trong khi chỉ rất đơn giản: don't f*ck với niềm tin của người khác. Chấm hết Shy

#96
Hỏi vậy thôi chứ qua ngày hôm sau, mọi chuyện sẽ lật qua trang vở mới, xoá đi những post cần xoá, không phải là phi tang vì để lâu vậy thì sẽ có người đã thâu xuống rồi, có xoá thread cả năm thì Mod vẫn lấy lên được thôi.

(xoá để khỏi chướng mắt thiên hạ)

vì thread này là của ông RH nên Td lại gửi cho ông quà tiếp, kỳ này có duyên với HG nên quà chỉ vậy thôi, xin đừng chê 

Cheer#97
Thức ăn của ý, không trắng thì đen, không xanh thì đỏ, vậy thôi.
#98
(2024-03-18, 11:47 PM)Ech Wrote: Đề nghị VB muớn người về và thành lập một ủy ban gọi là "Uỷ Ban Đặc Biệt Chăm Sóc Tùy Duyên" chứ cái điệu này lão già ấy sẽ vặn vẹo mods với trăm ngàn lý lẽ bá láp.

Trong khi chỉ rất đơn giản: don't f*ck với niềm tin của người khác. Chấm hết Shy

Dù đây là War room, mong bạn Ếch cận thận từ ngữ *** Thead này đóng lại