Tử Kỳ hỡi ....
#1
Tử Kỳ nàng ....  Tulip4 Tulip4 Tulip4

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Nhớ ..... nhớ ...... rất nhiều ....

BN
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#2
(2024-02-24, 06:56 PM)RungHoang Wrote: Tử Kỳ nàng ....  Tulip4 Tulip4 Tulip4

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Nhớ ..... nhớ ...... rất nhiều ....

BN

Đấy, réo om sòm rồi lại thêm vài vết chàm đừng la nha  Kick3
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#3
(2024-02-27, 06:59 AM)NinhVan Wrote: Đấy, réo om sòm rồi lại thêm vài vết chàm đừng la nha  Kick3
Hổng có đâu. Tình cảm của huynh với TK như vầng trăng sáng treo đầu non, luôn trong trắng vô trần như pha lê sương đọng, như ngọn gió đưa nhè nhẹ bên cành thông, như áng mây chiều luôn bầu bạn cùng cánh hạc phương chời,....như....

Sáng lên mấy câu vọng cổ cái muốn ho luôn

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#4
BN nhớ gửi quà tạ ơn cho Thương Thương vì nhờ nàng ấy TK mới biết chàng réo TK.   Lol

Mần răng TK tìm ra địa chỉ thì chàng bị incarcerated là làm sao?   LOL-4

Chịu khó ngoan ngoãn trong đó bế quan tu thành chánh quả đi nhe, TK về tới London sẽ gửi đồ thăm nuôi BN hỉ. 😂
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#5
(2024-03-08, 03:18 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: BN nhớ gửi quà tạ ơn cho Thương Thương vì nhờ nàng ấy TK mới biết chàng réo TK .   Lol

Mần răng TK tìm ra địa chỉ thì chàng bị incarcerated là làm sao?    LOL-4

Chịu khó ngoan ngoãn trong đó bế quan tu thành chánh quả đi nhe, TK về tới London sẽ gửi đồ thăm nuôi BN hỉ.  😂

Vâng Tử Kỳ, 
Nhớ mang cây đàn vào giùm  Smiling-face-with-halo4

Cảm ơn Thương Thương  Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply