The Confession (Xưng Tội) phim ngắn
#1
Linh mục đẹp trai quá.[-] The following 2 users Like phai's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ
Reply
#2
(2024-01-06, 05:27 PM)phai Wrote: Linh mục đẹp trai quá.
LM nhìn ngang đẹp, nhưng nhìn thẳng chỉ ok trong mắt của Sầu Rolling-on-the-floor-laughing4
Tha thứ là một việc không dể làm, nhất là khi mình là người trong cuộc. Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
(2024-01-06, 06:11 PM)LýMạcSầu Wrote: LM nhìn ngang đẹp, nhưng nhìn thẳng chỉ ok trong mắt của Sầu  Rolling-on-the-floor-laughing4
Tha thứ là một việc không dể làm, nhất là khi mình là người trong cuộc.  Tulip4

Sầu đúng cả hai, LM nhìn ngang đẹp hơn. 
Và tha thứ là việc thật khó khăn, khó vô cùng.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • LýMạcSầu
Reply