trích đoạn Cải Lương Hồ Quảng : Tần Vương Đoạn Hiếu (Vân Hà & Hoàng Hải)
#46
(2024-02-18, 04:43 PM)lưu ly phố Wrote: p.s: LL hong thấy chị Sầu dạo phố xá hén, chị luôn vui khỏe nhen.  Tulip4

Chị có nghe LLP hát Hồ Quảng, hay ghê Thumbs-up4
Cám ơn lời chúc của LLP, LLP cũng vầy nha, vui khoẻ Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply