Châu Hải My
#1
Star 
Nghe nói mới mất hôm qua...đời người quá ngắn ngủi [Image: dep-khuynh-thanh-nhu-chau-hai-my-van-ra-...28f-70.jpg]https://variety.com/2023/tv/news/url-kathy-chow-dead-hong-kong-star-1235836074/


Kathy Chow, a leading Hong Kong acting star of the 1990s, has died. She was 57.

The news was carried by Hong Kong’s public broadcaster RTHK and in a Weibo social media posting by Chow mother. She died on Monday from Lupus Erythematosus.

Chow (aka Chow Hoi Mei and Zhou Hai-mei) claimed to be of ethnic Manchu descent. Ashe was Miss Hong Kong pageant participant in 1985 and moved into entertainment

[-] The following 3 users Like SugarBabe's post:
  • LýMạcSầu, TiểuHồLy, TTTT
Reply
#2
Ai củng thương nhớ  châu Hải Mỵ  Tulip4
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TTTT
Reply
#3
(2023-12-13, 01:31 PM)Chân Nguyệt Wrote: Ai củng thương nhớ  châu Hải Mỵ  Tulip4

Phù sinh mộng.  Innocent
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply