Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa ...
#1
Heart 
HỌC HỎI KINH THÁNH & SUY NIỆM LỜI CHÚA

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

38 𝕸à 𝕹𝖌ườ𝖎 𝖐𝖍ô𝖓𝖌 𝖕𝖍ả𝖎 𝖑à 𝕿𝖍𝖎ê𝖓 𝕮𝖍ú𝖆 𝖈ủ𝖆 𝖐ẻ 𝖈𝖍ế𝖙, 𝖓𝖍ư𝖓𝖌 𝖑à 𝕿𝖍𝖎ê𝖓 𝕮𝖍ú𝖆 𝖈ủ𝖆 𝖐ẻ 𝖘ố𝖓𝖌, 𝖛ì đố𝖎 𝖛ớ𝖎 𝕹𝖌ườ𝖎, 𝖙ấ𝖙 𝖈ả đề𝖚 đ𝖆𝖓𝖌 𝖘ố𝖓𝖌.”

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

[Image: 404950567_359631113243081_10014481912983...e=6567AE68]

Ca nhập lễ
Chúa phán : “Ý định của Ta

là làm cho các ngươi được bình an

chứ không phải đau khổ.

Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta,

và Ta sẽ nhận lời,

Ta sẽ đưa các ngươi trở về

từ khắp chốn lưu đày.”

Bài đọc 1
Chính vì những hành vi tàn bạo tôi đã làm ở Giê-ru-sa-lem mà tôi phải chịu buồn phiền vô hạn.

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất.

1 Hồi đó, vua An-ti-ô-khô rảo khắp các miền thượng du. Vua nghe tin ở Ba-tư có thành Ê-ly-mai, một thành nổi tiếng vì nhiều của cải vàng bạc. 2 Đền thờ trong thành cũng có nhiều báu vật, có cả những mảnh giáp trụ bằng vàng, có áo giáp và vũ khí mà con vua Phi-líp-phê là A-lê-xan-đê đã để lại ; ông này là vua miền Ma-kê-đô-ni-a và là người đầu tiên cai trị nước Hy-lạp. 3 Vậy vua An-ti-ô-khô đã tới đó, tìm cách đánh chiếm và cướp phá thành, nhưng không thành công, vì dân trong thành đã hay tin trước. 4 Họ đứng lên giao chiến chống lại vua khiến vua phải bỏ chạy về Ba-by-lon, lòng buồn não ruột. 5 Bấy giờ vua đang ở Ba-tư. Có người đến báo cho vua biết là các đoàn quân sang đất Giu-đa đã bị thảm bại : 6 Tướng Ly-xi-a chỉ huy đoàn quân tinh nhuệ nhất đã bị người Do-thái đẩy lui. Những người này càng thêm mạnh nhờ vũ khí, quân nhu và và nhiều chiến lợi phẩm thu được của những đoàn quân đã bị họ đánh tan tành. 7 Họ đã triệt hạ Đồ ghê tởm do vua xây ở trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu tại Giê-ru-sa-lem, rồi xây tường luỹ cao chung quanh Thánh Điện giống như ngày xưa. Cả thành Bết Xua của vua, họ cũng xây như vậy. 8 Nghe tin ấy, vua rất đỗi kinh hoàng. Vua lâm bệnh liệt giường vì phiền não, lại cũng vì sự việc không diễn ra như lòng mong ước. 9 Vua nằm liệt như thế đã lâu, nỗi buồn cứ ngày đêm ray rứt. Tưởng như ngày chết đã gần kề, 10 vua cho vời bạn hữu đến và nói : “Tôi không thể chợp mắt, vì nỗi âu lo canh cánh bên lòng. 11 Tôi tự nhủ : Tại sao giờ đây tôi phải điêu đứng khổ sở như thế này ? Trước kia, khi đang cầm quyền, tôi hạnh phúc và được yêu mến biết bao ! 12 Nhưng bây giờ, nhớ lại thời ở Giê-ru-sa-lem, tôi đã lấy mọi vật dụng bằng bạc bằng vàng, đã sai người đi tiêu diệt dân cư ở miền Giu-đa mà không có lý do chính đáng. Hồi tưởng lại những hành vi tàn bạo đó, 13 tôi biết chắc rằng chính vì thế mà tôi gặp phải bao nhiêu tai biến, và giờ đây sắp phải chết nơi đất khách quê người vì buồn phiền vô hạn.”

Đáp ca
Đ.
Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

2
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.
3
Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,
đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

Đ.
Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

4
Ngài xuất hiện, địch thù con tháo lui,
chúng té nhào mà chết.
6
Ngài hăm doạ chư dân, tiêu diệt lũ gian tà,
tên tuổi chúng, cũng xoá đi vĩnh viễn.

Đ.
Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

16
Kìa chư dân sa vào hố chúng đào,
chân mắc lưới chính mình giăng sẵn.
19
Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên,
kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ.

Đ.
Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này : Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?”

34 Đức Giê-su đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói : “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.” 40 Thế là họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

Ca hiệp lễ
Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa,

chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

&&&

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

34 Đức Giê-su đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.

38 𝕸à 𝕹𝖌ườ𝖎 𝖐𝖍ô𝖓𝖌 𝖕𝖍ả𝖎 𝖑à 𝕿𝖍𝖎ê𝖓 𝕮𝖍ú𝖆 𝖈ủ𝖆 𝖐ẻ 𝖈𝖍ế𝖙, 𝖓𝖍ư𝖓𝖌 𝖑à 𝕿𝖍𝖎ê𝖓 𝕮𝖍ú𝖆 𝖈ủ𝖆 𝖐ẻ 𝖘ố𝖓𝖌, 𝖛ì đố𝖎 𝖛ớ𝖎 𝕹𝖌ườ𝖎, 𝖙ấ𝖙 𝖈ả đề𝖚 đ𝖆𝖓𝖌 𝖘ố𝖓𝖌.”

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#2
[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]


CHÚA KI-TÔ VUA

Ngày 25 & 26 tháng 11 năm 2023

Lễ trọng

[Image: 405989615_359853933220799_13772271608400...e=65672E1B]

Bài đọc 1 Ed 34,11-12.15-17

Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, này Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : “Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của
Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày
người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của
Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây
đen mù mịt. Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ -
sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm ; con nào đi
lạc, Ta sẽ đưa về ; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó ; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm
cho mạnh ; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ
chính trực mà chăn dắt chúng.
“Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, -Đức Chúa là Chúa Thượng phán-, này Ta sẽ
xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê.”
Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 22,1-2a.2b-3.5.6 (Đ. c.1)

Đáp1 : Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ. ( Đ.. .)

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người. ( Đ.. .)

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa. ( Đ.. .)

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên. ( Đ.. .)

Bài đọc 2 1 Cr 15,20-26.28

Đức Ki-tô trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha, và như vậy, Thiên Chúa có
toàn quyền trên muôn loài.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Thưa anh em, Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc
ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà
kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết,
thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng
mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang
lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người
đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương
quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.

Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù
địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Lúc muôn loài đã
quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn
loài phải quy phục Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng Mc 11,9-10
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng
triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 25,31-46

Con Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh
quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh
hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ
tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng
bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở
bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc
dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã
cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta
trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi
tù, các ngươi đến hỏi han.’ Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy
Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao
giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao
giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ Đức Vua
sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một
trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’
Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia,
đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ
thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không
cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi
đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ Bấy
giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy
Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không
phục vụ Chúa đâu ?’ Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi :
mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây,
là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn
kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
Đó là lời Chúa.

Ca hiệp lễ
Chúa là Vua ngự trị muôn đời

Người tuôn đổ phúc lành

cho dân hưởng bình an.

&&&

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

“Khi Con Người đến trong vinh
quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh
hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ
tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng
bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở
bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc
dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã
cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta
trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi
tù, các ngươi đến hỏi han.’

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#3
[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]


Thứ Hai Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

[Image: 406254265_360916976447828_86300555420758...e=656AA8CA]

Ca nhập lễ
Điều Chúa phán là lời chúc bình an

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu

và những ai hướng lòng trí về Người.

Bài đọc 1
Họ không thấy đứa trẻ nào được như Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a.

Khởi đầu sách ngôn sứ Đa-ni-en.

1 Năm thứ ba, đời vua Giơ-hô-gia-kim cai trị xứ Giu-đa, vua xứ Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến bao vây thành Giê-ru-sa-lem. 2 Chúa trao vua xứ Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim cùng với tất cả đồ dùng của Nhà Chúa vào tay vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. Ông này mang những thứ ấy về đền thờ các thần của ông ta ở xứ Sin-a và bỏ vào nhà kho của các thần.

3 Nhà vua truyền cho quan đứng đầu các thái giám là Át-pơ-nát chọn trong số con cái Ít-ra-en một vài đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia và hàng quý tộc mà dẫn về. 4 Những đứa trẻ này sẽ phải đứng chầu trong điện nhà vua, vì thế, chúng phải là những đứa không khuyết tật, diện mạo khôi ngô, đã được học mọi lẽ khôn ngoan, hiểu rộng biết nhiều, trí khôn sắc sảo. Ông Át-pơ-nát còn phải dạy cho chúng biết chữ viết và tiếng nói của người Can-đê. 5 Nhà vua dành cho chúng khẩu phần hằng ngày trong thức ăn rượu uống của nhà vua. Chúng phải được nuôi dạy ba năm, và sau thời hạn đó, phải ra mắt nhà vua. 6 Trong số các trẻ ấy có Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a là những người Giu-đa. 8 Phần Đa-ni-en, vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã xin quan cho mình khỏi bị ô uế. 9 Chúa đã khiến cho Đa-ni-en được cảm tình của quan đứng đầu các thái giám. 10 Nhưng quan này nói với Đa-ni-en rằng : “Ta sợ đức vua ; vua đã chỉ định đồ ăn thức uống cho các ngươi. Vua mà thấy mặt mũi các ngươi gầy ốm hơn các bạn cùng tuổi thì chính các ngươi sẽ khiến ta mang tội trước mặt vua.” 11 Đa-ni-en thưa với người được quan đứng đầu các thái giám chỉ định để trông coi Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a : 12 “Xin quan cứ thử các tôi tớ của quan đây trong mười ngày : cứ cho chúng tôi ăn rau uống nước, 13 rồi quan nhìn sắc mặt chúng tôi và sắc mặt những đứa dùng thức ăn của nhà vua. Lúc đó quan thấy thế nào thì cứ xử với các tôi tớ của quan như vậy.” 14 Quan chấp nhận lời các cậu ấy xin và thử trong mười ngày. 15 Hết mười ngày, quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. 16 Thế là quan giám thị cất phần thức ăn rượu uống của các cậu đi và cứ cho ăn rau. 17 Bốn cậu bé này đều được Chúa ban ơn hiểu rộng biết nhiều về tất cả chữ nghĩa và lẽ khôn ngoan. Riêng Đa-ni-en còn được hiểu biết mọi thị kiến và điềm báo mộng. 18 Khi đến thời hạn phải đưa bọn trẻ ra như vua đã truyền, thì quan đứng đầu các thái giám đem chúng ra trước mặt vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. 19 Nhà vua nói chuyện với chúng, và trong số các trẻ ấy không có đứa nào được như Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a. Thế là bốn cậu này được đứng chầu vua, 20 và khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trổi vượt gấp mười lần hơn tất cả các thầy phù thuỷ và pháp sư trong toàn vương quốc.

Đáp ca
Đ.
Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

52
Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
là Thiên Chúa tổ tiên chúng con,
chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển.

Đ.
Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

53
Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang,
54
chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng.

Đ.
Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

55
Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá
mà thấu nhìn vực thẳm,
56
chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.

Đ.
Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Đức Giê-su thấy một bà goá túng thiếu bỏ vào thùng tiền hai đồng tiền kẽm.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy trong Đền Thờ. Người ngước mắt lên nhìn, thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

Ca hiệp lễ
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

vì tình Chúa thương ta thật vững bền.

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#4
[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]


Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

[Image: 406680433_361280099744849_19050457959536...e=656AC780]

Ca nhập lễ
Điều Chúa phán là lời chúc bình an

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu

và những ai hướng lòng trí về Người.

Bài đọc 1
Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, và nó sẽ đập tan mọi vương quốc khác.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

31 Ngày ấy, ông Đa-ni-en nói với vua Na-bu-cô-đô-nô-xo rằng : “Tâu bệ hạ, ngài đã có một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ấy như thế này : một pho tượng, một pho tượng lớn, sáng chói, đứng sừng sững trước mặt ngài, coi thật dễ sợ. 32 Đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, 33 hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. 34 Ngài đang mải nhìn thì bỗng có một tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng tới, nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. 35 Bấy giờ tất cả cùng vỡ tan : cả sắt, sành, đồng, bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè bị gió cuốn đi không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn choán hết mặt đất. 36 Đó là giấc chiêm bao, còn ý nghĩa của nó thì xin tâu trước bệ hạ. 37 Tâu bệ hạ, ngài là vua các vua, Đức Chúa Trời đã ban cho ngài vương quốc, quyền hành, thế lực và vinh quang. 38 Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu thì Đức Chúa Trời cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủ tể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy. 39 Sau triều đại ngài, sẽ xuất hiện một vương quốc khác kém hơn ngài. Rồi một vương quốc thứ ba nữa, vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị cả mặt đất. 40 Còn vương quốc thứ tư vững như sắt. Cũng như sắt nghiền nát và đập tan tất cả vương quốc đó - khác nào sắt phá vỡ - cũng sẽ nghiền nát và phá vỡ tất cả. 41 Bàn chân và các ngón chân mà ngài thấy nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt là một vương quốc sẽ bị phân chia, nhưng sẽ có một phần sức mạnh của sắt, vì ngài thấy sắt pha lẫn với đất sét. 42 Các ngón chân phần bằng sắt, phần bằng đất sét là một vương quốc nửa mạnh nửa yếu. 43 Việc ngài thấy sắt pha với đất sét nghĩa là các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha lẫn với nhau, nhưng không gắn bó với nhau được cũng như sắt không hoà lẫn được với đất sét. 44 Trong thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này, đến muôn đời nó sẽ đứng vững ; 45 cũng như ngài đã thấy tảng đá bị tách khỏi núi dù không có bàn tay nào đụng tới, tảng đá ấy đập tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Thiên Chúa cao cả đã cho đức vua biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Giấc chiêm bao đúng là như thế và ý nghĩa chắc chắn là như vậy.”

Đáp ca
Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

57
Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
58
chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
59
chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

60
Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
61
chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới.

Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa phán : Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?”

8 Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. 10 Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”

Ca hiệp lễ
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

vì tình Chúa thương ta thật vững bền.

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

8 Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”.

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#5
❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Thứ Tư Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên


[Image: 404791021_361825233023669_68709497987067...e=656C5A43]

Ca nhập lễ
Điều Chúa phán là lời chúc bình an

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu

và những ai hướng lòng trí về Người.

Bài đọc 1
Những ngón tay người xuất hiện và viết.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

1 Ngày ấy, vua Bên-sát-xa mở tiệc lớn khoản đãi một ngàn đại thần. Trước mặt những người này, vua uống rượu. 2 Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Na-bu-cô-đô-nô-xo đã lấy ở đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vua Bên-sát-xa định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. 3 Bấy giờ người ta mang ly chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh Đền Thờ Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem ; vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng mà uống. 4 Họ vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. 5 Ngay lúc ấy, những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn. Vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết. 6 Mặt vua liền biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run cầm cập.

13 Bấy giờ ông Đa-ni-en được dẫn vào chầu vua. Vua ngỏ lời với ông rằng : “Ngươi có phải là Đa-ni-en, một người trong nhóm Giu-đa đi lưu đày mà phụ vương ta đã đưa từ Giu-đa về không ? 14 Ta đã nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng. 16 Còn về ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ khó khăn. Vậy, nếu ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc.”

17 Bấy giờ ông Đa-ni-en lên tiếng nói trước mặt vua : “Tâu đức vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài ; quà vua tặng, xin dành cho người khác. Nhưng hàng chữ kia, thần xin đọc và giải thích hầu đức vua. 23 Ngài đã tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể trời cao : ly chén trong Đền Thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt ngài ; ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là Đấng nắm trong tay sinh khí của ngài và điều khiển mọi đường đi nước bước của ngài, ngài lại chẳng tôn vinh ! 24 Vì thế, Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy đến viết hàng chữ kia. 25 Đây là những chữ đã được viết ra : Mơ-nê, Mơ-nê, Tơ-kên, Pác-xin ; 26 và đây là lời giải thích : Mơ-nê - có nghĩa là đếm - : Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại ngài ; 27 Tơ-kên - có nghĩa là cân - : ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ ; 28 Pơ-rết - có nghĩa là phân chia - : vương quốc của ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Mê-đi và Ba-tư.”

Đáp ca
Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

62
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
63
chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn,
64
chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
65
chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông.

Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

66
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
67
chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa phán : Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

Ca hiệp lễ
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

vì tình Chúa thương ta thật vững bền.


❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#6
❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥


Ngày 30 tháng 11

THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ

[Image: 406344237_362126392993553_79054964515023...e=656D6D28]

Lễ kính

Ca nhập lễ
Đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, Chúa Giê-su thấy hai anh em kia là Phê-rô và An-rê. Người gọi họ và bảo : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”

Bài đọc 1
Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

9 Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10 Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính ; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. 11 Kinh Thánh nói : Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. 12 Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. 13 Vì : Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.

14 Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin ? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe ? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng ? 15 Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi ? Như có lời chép : Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng ! 16 Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng ; chính ngôn sứ I-sai-a đã nói : Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng ? 17 Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô.

18 Nhưng tôi xin hỏi : Phải chăng họ đã không được nghe giảng ? Có chứ !

Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu,
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Đáp ca
Đ.
Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu.

2
Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm.
3
Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
đêm này kể lại với đêm kia.

Đ.
Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu.

4
Chẳng một lời một lẽ,
chẳng nghe thấy âm thanh,
5ab
mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Đ.
Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

18 Khi ấy, Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Ca hiệp lễ
Ông An-rê nói với em mình là ông Si-mon : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đấng Ki-tô.” Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su.

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

19 Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#7
Sứ Điệp Đức Mẹ Garabandal

ARTHUR POLICARPIO


[Image: 002-300x178.jpg]


Garabandal là một ngôi làng nhỏ có khoảng 300 người, tọa lạc tại một miền núi xinh đẹp thuộc miền Bắc Tây Ban Nha. Chiều tối ngày 18-6-1961, bốn em gái đang chơi ở ngoại ô thành phố, đó là Maria Cruz Gonzalez 11 tuổi, với ba em gái 12 tuổi là Conchita Gonzalez, Maria Dolores Mazon, và Jacinta Gonzalez. Tuy các em có “họ” giống nhau nhưng không hề có họ hàng với nhau. Bất ngờ các em nghe tiến ồn lớn, giống như tiếng sấm, rồi các em thấy Tổng lãnh Thiên thần Micae. Những ngày tiếp theo, Tổng lãnh Thiên thần Micae hiện ra vẫn ở chỗ cũ và báo cho các em rằng ngày 2-7-1961, các em sẽ được thấy Đức Mẹ.
.
LẦN ĐẦU TIÊN GẶP ĐỨC MẸ


Lúc 6 giờ chiều ngàu 2-7-1961, trước mặt đám đông, các em ở vào trạng thái ngây ngất và thấy Đức Mẹ, có hai Thiên thần đi cùng, một vị là Tổng lãnh Thiên thần Micae.


Các em mô tả Đức Mẹ thế này: “Đức Mẹ mặc áo dài trắng với áo choàng xanh dương và triều thiên những ngôi sao vàng. Tay Đức Mẹ thon thả. Có dải khăn nâu trên cánh tay phải, trừ khi Đức Mẹ bế Chúa Con. Tóc Đức Mẹ rẽ ở giữa, màu nâu sẫm. Mặt Đức Mẹ dài, mũi đẹp. Miệng Đức Mẹ rất xinh với đôi môi hơi mỏng. Đức Mẹ nhìn như thiếu nữ đôi mươi. Đức Mẹ khá cao ráo. Không có tiếng nói nào như tiếng nói của Đức Mẹ. Không phụ nữ nào giống Đức Mẹ”.


Các em nói với Đức Mẹ bằng sự giản dị của trẻ em thân thiện nói với mẹ mình. Các em nói:“Chúng con nói với Mẹ về nhiệm vụ của chúng con, lý do chúng con tới đồng cỏ này…”. Các em cho biết: “Đức Mẹ cười khi nghe những điều nhỏ mà chúng cháu kẻ với Đức Mẹ”. Sau lần hiện ra đầu tiên, Đức Mẹ còn hiện ra nhiều lần nữa, đôi khi mỗi tuần hiện ra vài lần, từ năm 1961 tới 1962. Bốn em gái không có kinh nghiệm thị kiến cùng nhau, đôi khi Đức Mẹ chỉ hiện ra với một em, hai hoặc ba em.

NHỮNG LẦN THỊ KIẾN


Khi thấy Đức Mẹ, các em liền quỳ xuống, dù nơi đó đầy đá nhọn nhưng đầu gối các em không hề hấn gì. Gương mặt các em thay đổi đột ngột, hoàn toàn bị thu hút vào trạng thái ngây ngất. Các bác sĩ và nhiều chứng nhân đã chứng kiến cảnh tượng đó: Các em không phản ứng với những cái châm chọc, nóng hoặc gió thổi. Người ta cố gắng làm các em chia trí nhưng vô ích: Tia sáng mạnh rọi vào mắt các em, nhưng các em vẫn không chớp mắt hoặc tỏ vẻ khó chịu – theo các bác sĩ, loại ánh sáng này có thể làm tổn hại mắt vĩnh viễn. Thế nhưng mắt các em vẫn mở to, nhìn vào sâu thẳm và tỏ ra rất vui sướng. Các lần ngay ngất này kéo dài từ vài phút tới vài giờ, các em vẫn hoàn toàn bất động và giữ nguyên tư thế: Đầu ngửa ra sau, mắt nhìn lên cao, chân quỳ trên đá sỏi lởm chởm.


Nhiều bác sĩ danh tiếng đã nghiên cứu các sự kiện này và đã gặp riêng các em sau những lần thị kiến. Sau vài năm điều tra, một chuyên viên về trẻ em đã chứng nhận rằng các em gái này hoàn toàn bình thường, và những lần thị kiến không là những hiện tượng tâm sinh lý. Bs Ricard Puncernau, nhà tâm lý thần kinh danh tiếng của Barcelona, cho biết: “Trước những sự kiện này, bác sĩ khó đưa ra cách giỉ thích tự nhiên… Từ quan điểm khoa học nghiêm túc, người ta không thể từ chối, ít là cho tới nay, sự khả dĩ của siêu nhiên trong các hiện tượng này”. Bs Gasca Ruiz và Bs Ortis Gonzalez, đã từng nghiên cứu hiện tượng này, tuyên bố: “Giữ im lặng là sự hèn nhát của khoa học về phần chúng tôi. Chúng tôi không có cách giải thích khoa học mang tính thuyết phục để có thể giải thích các hiện tượng như vậy”.

PHÉP LẠ BÁNH THÁNH


Như đa số các lần Đức Mẹ hiện ra ngày nay, có nhiều người không tin việc Đức Mẹ hiện ra. Vì vậy, bốn em gái tiếp tục xin Đức Mẹ và Tổng lãnh Thiên thần Micae làm phép lạ để những người không tin có thể nhìn thấy.


Yêu cầu của các em được đáp ứng. Ngày 22-6-1962, Tổng lãnh Thiên thần Micae nói với Conchita rằng, vào ngày Đức Mẹ đã định, chính Tổng lãnh Thiên thần Micae sẽ cho em rước lễ, và lần này, Thánh Thể sẽ được nhìn thấy trên lưỡi của em. Các em gái đã minh chứng Tổng lãnh Thiên thần Micae đã cho các em rước lễ trong nhiều trường hợp từ khi thấy Thánh Thể được đem đến cho các em, dù những người khác không thể nhìn thấy.


Vài năm sau, Đức Mẹ cho Conchita biết rằng “phép lạ nhỏ” về Thánh Thể sẽ xảy ra vào ngày 18-7, điều này được Đức Mẹ báo trước 15 ngày. Conchita đã viết thư mời người ta tới Garabandal để chứng kiến phép lạ.


Lm Valentin nghi ngờ điều này và đã bắt em không được viết thư mời ai nữa


Dù vậy, tin tức vẫn được lan nhanh, nhiều người từ khắp Tây Ban Nha đã đến chứng kiến phép lạ tại Garabandal vào ngày 18-7.
Vào ngày xảy ra phép lạ, Conchita Gonzalez quỳ trên một con đường làng giữa đám đông đổ về Garabandal để xem phép lạ như đã được hứa. Bất ngờ, người ta thấy Bánh Thánh trắng sáng xuất hiện trên lưỡi của Conchita. Sự kiện này đã được chụp hình. Pepe Diez, thợ nề trong làng, là người đứng gần nên thấy rõ và là người trong số những người làm chứng đầu tiên về phép lạ này:

[Image: Garabandal+2.jpg]


Tôi không rời mắt nhìn em (Conchita). Em bắt đầu nói, cầu nguyện, rồi em cười, mở miệng và đưa lưỡi ra rất tự nhiên. Em đưa lưỡi dài ra, tôi thấy lưỡi em không có gì, tôi có cảm giác như tai họa bất ngờ… Tôi đứng cch1 em chỉ khoảng 0,5 m, thấy rõ mặt em và lưỡi em, hoàn toàn không có gì. Tôi cảm thấy thất vọng vì tôi hy vọng thấy sự lạ lắm! Conchita vẫn mở miệng như vậy khoảng 1 phút. Tôi đứng đó và nhìn chăm chú vào lưỡi em, và rồi có điều gì đó rất lạ đã xảy ra! Mắt tôi không rời nìn lưỡi em, bất ngờ Bánh Thánh xuất hiện trên lưỡi của Conchita. Tôi có thể làm chứng tật rằng từ lúc Conchita đưa lưỡi ra, em không chuyển động lưỡi, miệng cũng không chuyển động, không có chuyển động nào trên mặt em.

Lưỡi em đưa ra và không có gì, rồi bất ngờ Bánh Thánh ở đó! Tôi không biết Bánh Thánh đến như thế nào. Bánh Thánh xuất hiện lập tức! Thậm chí tôi không thể nói Bánh Thánh đến lúc nào. Tự nhiên Bánh Thánh ở đó!

CÁC SỨ ĐIỆP CHÍNH THỨC


Sứ điệp chính thức đầu tiên của Đức Mẹ được trao cho các em gái vào ngày 4-7-1961, và được công bố với mọi người vào ngày 18-10-1961. Sứ điệp như sau:


Các con phải hy sinh nhiều, đền tội nhiều, và thường xuyên viếng Thánh Thể. Nhưng trước tiên, các con phải sống tốt lành. Nếu không, sự trừng phạt sẽ xảy đến với các con. Chén đã đầy, nếu các con không thay đổi, sự trừng phạt ghê gớm sẽ đến với các con.


Sứ điệp chính thức thứ hai được trao vào lúc kết thức những lần hiện ra. Đức Mẹ nói với Conchita vào ngày 1-1-1965, rằng Tổng lãnh Thiên thần Micae sẽ hiện ra vào ngày 18-6, và sẽ trao một sứ điệp nhân danh Đức Mẹ. Sứ điệp như sau:


Vì sứ điệp ngày 18-10 chưa được tuân thủ và chưa được loan báo cho thế giới, Mẹ cho các con biết đây là sứ điệp cuối cùng. Chén đã ĐẦY. Hiện nay chén đã TRÀN. Nhiều hồng y, nhiều giám mục và nhiều linh mục đang trên đường diệt vong và đang đem nhiều linh hồn theo họ. Người ta càng ngày càng ít chú ý tới Thánh Thể. Con nên xoay chuyển cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xa khỏi các con bằng chính cố gắng của các con. Nếu các con thành tâm cầu xin ơn tha thứ, Người sẽ tha thứ cho các con. Mẹ là Mẹ của các con, nhờ lời chuyển cầu của Tổng lãnh Thiên thần Micae, Mẹ xin các con chấn chỉnh cách sống. Hiện nay các con nhận được những lời cảnh báo cuối cùng. Mẹ rất yêu thương các con và không muốn các con bị án phạt. Hãy cầu nguyện với lòng chân thành và các con sẽ được thỏa nguyện. Các con nên hy sinh nhiều. Hãy suy niệm về Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu.

SONG SONG VỚI SỨ ĐIỆP AKITA


Sứ điệp Garabandal của Đức Mẹ cũng tương tự sứ điệp Akita (Nhật) và cũng đã được Giáo hội Công giáo phê chuẩn. Ngày 22-4-1984, ĐGM John Shojiro Ito, GP Akita, Nhật, công bố những lần Đức Mẹ hiện ra ở Akita là điều siêu nhiên. Đây là sứ điệp của Đức Mẹ tại Akita:
Như Mẹ đã nói với các con, nếu nhân loại không ăn năn và sống tốt hơn, Chúa Cha sẽ giáng sự trừng phạt dữ dội lên nhân loại. Đó sẽ là hình phạt ghê gớm hơn Đại Hồng Thủy, chưa từng bao giờ có như vậy.


Lửa sẽ tràn ngập bầu trời và một phần nhân loại sẽ chết… Cả người lành và kẻ dữ đều chết, bất kể linh mục hoặc giáo dân. Những người sống sót sẽ gặp những gian khổ như vậy đến nỗi họ thấy muốn chết. Các vũ khí duy nhất vẫn còn cho các con là Chuỗi mân Côi và dấu hiệu do Chúa Con để lại (Thánh Thể).


Hằng ngày hãy lần Chuỗi Mân Côi. Với Chuỗi Mân Côi, hãy cầu nguyện cho các giám mục và linh mục. Công việc của ma quỷ sẽ xâm nhập vào trong Giáo hội. Người ta sẽ thấy các hồng y đối nghịch với nhau, và các giám mục đối đầu với nhau. Các linh mục tôn kính Mẹ sẽ bị khinh bỉ và bị các linh mục khác kết tội; các nhà thờ và các bàn thờ sẽ bị bãi bỏ; Giáo hội sẽ đầy những người chấp nhận các thỏa hiệp xấu, ma quỷ sẽ cám dỗ nhiều linh mục và tu sĩ bỏ phụng sự Thiên Chúa.


Trong sứ điệp Garabandal, Đức Mẹ báo trước ba sự kiện siêu nhiên: Sự Cảnh Báo, Phép Lạ Cả Thể, và Sự Trừng Phạt Dữ Dội. Một trong ba sự kiện này, Sự Trừng Phạt Dữ Dội là có điều kiện, như với sứ điệp Akita.

SỰ CẢNH BÁO


[Image: Garabandal+3.jpg]

Ngày 1-1-1965, Conchita được Đức Mẹ cho biết Sự Cảnh Báo xảy ra trước Phép Lạ Cả Thể. Mọi người sẽ thấy và và trải nghiệm về Sự Cảnh Báo trên khắp thế giới, đó là việc siêu nhiên trực tiếp của Thiên Chúa. Điều đó sẽ xảy ra trước Phép Lạ Cả Thể vào một ngày không cho Conchita biết, và mục đích của điều đó là cho mọi người cơ hội chấn chỉnh đời sống.


Conchita viết: “Sự Cảnh Báo đến trực tiếp từ Thiên Chúa và cả thế giới sẽ thấy khắp nơi khi xảy ra. Điều đó giống như sự mặc khải về tâm linh của chúng ta, sẽ được mọi người nhìn thấy và cảm nghiệm, cả người tin và không tin thuộc bất kỳ tôn giáo nào. Điều đó cũng được mọi người nhìn thấy và cảm nghiệm ở khắp nơi trên thế giới”.


Trong cuộc phỏng vấn năm 1973, Conchita nói thêm về Sự Cảnh Báo: “Điều quan trọng nhất về Sự Cảnh Báo là mọi người – khắp thế giới – sẽ cảmthấy một dấu hiệu, một ân sủng, hoặc một hình phạt trong chính họ. Nói cách khác, đó là Sự Cảnh Báo. Họ sẽ thấy mình lẻ loi giữa thế gian này, dù ở đâu và vào lúc nào, cô đơn với lương tâm trước mặt Chúa. Rồi họ sẽ thấy mọi tội lỗi của họ, và những gì mà tội lỗi họ đã gây ra”.


Ý tưởng này về Sự Cảnh Báo thế giới, một “sự soi sáng lương tâm”, cũng thấy có trong các mặc khải tư khác, nhất là trong Nhật Ký của Thánh Faustina (về Lòng Chúa Thương Xót). Nhật Ký số 83, Thánh nữ nói về sứ điệp của Chúa Giêsu: “Trước Ngày Công Lý, mọi người sẽ thấy dấu lạ trên trời như thế này: Mọi ánh sáng trên trời sẽ lịm tắt, sẽ có tối tăm bao phủ toàn trái đất. Dấu Thánh Giá sẽ xuất hiện trên trời, rồi từ các lỗ đinh đã đóng chân tay Đấng Cứu thế sẽ phát ra ánh sáng soi sáng trái đất một thời gian. Điề này sẽ xảy ra ngay trước Ngày Tận Thế”.


Cũng vậy, trong “cách nói riêng” mà Đức Mẹ trao cho Lm Stefano Gobbi vào ngày 2-10- 1992, như ghi trong cuốn “Đức Mẹ nói với các Linh mục Yêu dấu” (Our Lady Speaks to Her Beloved Priests), Đức Mẹ nói trước về “Lễ Hiện Xuống Thứ Nhì” như sau: “Điều sẽ xảy ra là điều rất to lớn đến nỗi sẽ vượt trội bất kỳ thứ gì đã xảy ra từ khi tạo thành thế giới. Điều đó như sự phán xét được thu nhỏ, và mỗi người sẽ thấy rõ cuộc sống của mình và những gì mình đã làm, trong ánh sáng của Thiên Chúa”.


Vả lại, trong sứ điệp trao cho Lm Gobbi ngày 28-6-1990: “Lễ Hiện Xuống Thứ Nhì sẽ đến như dòng sông ân sủng và lòng thương xót để thanh luyện Giáo hội, làm cho Giáo hội đáng thương và tinh tuyền, khiêm nhường và mạnh mẽ, không còn vết nhơ hoặc vết nhăn nào, hoàn toàn xinh đẹp, noi gương Đức Mẹ… Lễ Hiện Xuống Thứ Nhì sẽ đến như giọt sương trên thế giới và sẽ biến đổi sa mạc thành khu vườn, trong đó cả nhân loại đều chạy đi gặp Chúa, như Tân Lang, theo giao ước yêu thương mới với Ngài”.


Cuối cùng, trong sứ điệp trao cho Lm Gobbi vào Lễ Hiện Xuống, ngày 22-5-1994: “Chiến thắng của Mẫu Tâm Vô Nhiễm sẽ trùng khớp với điều kỳ diệu của Lễ Hiện Xuống Thứ Nhì. Lửa mới sẽ từ trời xuống và sẽ thanh luyện nhân loại, vì nhân loại đã theo tà giáo. Điều đó như cuộc phán xét được thu nhỏ và mỗi người sẽ thấy chính mình trong ánh sáng Chân lý của Thiên Chúa. Như vậy, các tội nhân sẽ trở lại với ân sủng và sự thánh thiện; những người lạc đường sẽ tở lại đường công chính; những người đi xa sẽ trở về Nhà Cha; các bệnh nhân sẽ được chữa lành; những người kiêu ngạo, những không trong sạch, những người hợp tác với Satan sẽ thua cuộc và bị án phạt đời đời… Hãy mở lòng ra để hy vọng, vì sẽ có sự lạ cả thể của Lễ Hiện Xuống Thứ Nhì”.


Khi nào điều này sẽ xảy ra? Trong cuốn “Garabandal The Finger of God” (Garabandal – Ngón Tay của Chúa), tác giả Albrecht Weber kể lại cuộc đối thoại của mình với Conchita về thời gian Sự Cảnh Báo có thể xảy ra. Conchita nói với tác giả: “Khi cộng sản lại đến thì mọi sự sẽ xảy ra”.


Tác giả hỏi: “Lại đến nghĩa là sao?”. Conchita nói: “Khi nó đến lại như mới”“Nghĩa là cộng sản sẽ biến mất trước đó?”“Không biết. Đức Mẹ chỉ nói ‘khi cộng sản lại đến’ mà thôi”.

PHÉP LẠ CẢ THỂ


Conchita nói rõ rằng Đức Mẹ hứa có Phép Lạ cả Thể tại Garabandal – sự kiện rất lạ lùng, như Conchita mô tả: “Sẽ có Phép Lạ Vĩ Đại mà Chúa Giêsu đã từng làm cho thế giới”. Tại nơi Đức Mẹ hên vào ngày 20-7-1963, Chúa Giêsu nói với Conchita rằng Phép Lạ sẽ xảy ra để “hoán cải toàn thế giới”. Một cách mô tả ngắn gọn về phép lạ được Conchita kể với tác giả Francisco Sanchez-Venture và có ghi trong cuốn “Las Apariciones No Son Un Mito”: “Tôi là người duy nhất được Đức Mẹ nói về phép lạ này. Đức Mẹ cấm tôi nói ra phép lạ thế nào. Tôi không thể nói ngày tháng cho đến lúc còn tám ngày sẽ xảy ra. Điều tôi không thể nói là điều sẽ trùng khớp với một sự kiện trong Giáo hội và lễ của một vị thánh tử đạo vì Thánh Thể; điều đó sẽ xảy ra lúc 8 giờ 30 chiều tối ngày thứ Năm; điều đó có thể thấy đối với mọi người ở trong làng hoặc miền núi lân cận; các bệnh nhân hiện diện sẽ được chữa lành và những người hoài nghi sẽ tin. Điều đó sẽ là phép lạ vĩ đại nhất mà Chúa Giêsu đã làm cho thế giới. Sẽ không có chút nghi ngờ nào đến từ Thiên Chúa và điều đó dành cho những người tốt trong nhân loại. Dấu lạ này có thể quay phim hoặc truyền hình, và sẽ còn mãi”.

SỰ TRỪNG PHẠT


Khi nào Sự cảnh Báo và Phép Lạ Cả Thể là các sự kiện sẽ xảy ra như lời Đức Mẹ tiên báo tại Garabandal, sự kiện vĩ đại thứ ba – Sự Trừng Phạt Dữ Dội – là sự kiện có điều kiện và có thể ngăn chặn nhờ sự ăn năn của nhân loại. Conchita mô tả: “Tôi không thể nói ra loại hình phạt nào vì điều đó là hệ quả của sự can thiệp trực tiếp từ Thiên Chúa, làm cho điều đó kinh khủng hơn và đáng sợ hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Điều đó sẽ ít đau khổ hơn đối với những người vô tội chết tự nhiên so với những người chết vì bị phạt. Người Công giáo nên đi xưng tội trước khi có sự trừng phạt và những người khác nên sám hối các tội lỗi của mình. Khi tôi thấy sự trừng phạt, tôi cảm thấy rất sợ ngay khi tôi thấy Đức Mẹ. Nếu xảy ra, sự trừng phạt sẽ xảy ra sau phép lạ”.


Trong cuốn “The Apparitions of Garabandal” (Những Cuộc Hiện Ra Tại Garabandal), Francisco Sanchez-Venture y Pascual dẫn lời của Conchita về Sự Trừng Phạt: “Sự Trừng Phạt này có điều kiện và tùy vào việc nhân loại có chú ý sứ điệp của Đức Mẹ và Phép Lạ Cả Thể hay không. Nếu điều đó xảy ra, tôi biết sẽ gồm những gì vì Đức Mẹ đã cho tôi biết, nhưng tôi không được phép nói ra. Vả lại, tôi đã thấy Sự Trừng Phạt. Tôi có thể bảo đảm rằng nếu điều đó xảy ra thì sẽ còn tệ hơn bị lửa bao phủ, tệ hơn lửa ở trên và lửa ở dưới quý vị. Tôi không biết bao lâu nữa sẽ là lúc giữa Phép Lạ Cả Thể và Sự Trừng Phạt”.


Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4-2006, Marie Cruz nói tới Sự Trừng Phạt, Conchita nói: “Đức Mẹ không bao giờ hù dọa, đó là lời cảnh báo – như người mẹ khuyên con khi con đi sai đường”.


Conchita nói: “Đức Mẹ nói với tôi rằng Chúa Giêsu không muốn gởi hình phạt tới để làm khổ chúng ta nhưng là để giúp chúng ta vì chúng ta không chú ý tới Ngài. Sự cảnh báo sẽ được gởi đến để thanh luyện chúng ta về phép lạ mà Ngài sẽ cho chúng ta thấy tình yêu cao cả của Ngài, và để chúng ta có thể hoàn tất sứ điệp”.

GIÁO HỘI Ở GARABANDAL


Giáo hội có luật nghiêm ngặt và chính xác để xét những cuộc hiện ra (rất ít cuộc hiện ra được chính thức công nhận). Theo luật của Thánh bộ Giáo lý và Đức tin, trường hợp được coi là “hiện ra” phải thuộc 1 trong 3 phạm trù này:


1. Constat de supernaturalitate – Chắc rằng các sự kiện đó thuộc nguồn gốc siêu nhiên.
2. Constat de non supernaturalitate – Chắc rằng các sự kiện đó không thuộc nguồn gốc siêu nhiên.
3. Non-constat de supernaturalitate – Không chắc rằng các sự kiện đó thuộc nguồn gốc siêu nhiên.


Như vậy Garabandal thuộc phạm trù nào? Trong thư làm sáng tỏ vấn đề (bản dịch Anh ngữ có trên website EWTN) đề ngày 8-6-1993 của ĐGM Jose Vilaplana, GP Santander (Garabandal thuộc giáo phận này), ĐGM Jose Vilaplana viết: “Các giám mục của giáo phận từ 1961 tới 1970 đều công nhận rằng tính siêu nhiên của những lần được coi là hiện ra, xảy ra trong khoảng thời gian đó, không thể xác định”.


Dựa vào luận điểm trên đây, Garabandal được phân loại thuộc phạm trù thứ ba – không chắc các sự kiện thuộc nguồn gốc siêu nhiên. Đức giám mục không nói “chắc chắn các sự kiện ở Garabandal không thuộc nguồn gốc siêu nhiên”, điều cấu thành việc kết án cuộc hiện ra. Hơn nữa, dựa vào ghi chú trên của Đức giám mục, Giáo hội không chắc về bản chất siêu nhiên của các sự kiện – nghĩa là Giáo hội đang để “cửa mở” cho lời tuyên bố tích cực khả dĩ trong tương lai, việc điều tra thêm còn “treo” đó.


Trong thư đề ngày 8-7-1965, ĐGM Eugenio Beitia Aldazabal minh định: “Chúng tôi thấy không có nền tảng để kết án theo Giáo hội”. ĐGM Jose Cirada Lachiondo, công bố tháng 6-1970, viết rằng các sứ điệp Garabandal “không có gì trái với giáo huấn của Giáo hội Công giáo về Đức Tin và Luân Lý”. Trả lời phỏng vấn, ĐGM del Val nói rằng sứ điệp Garabandal là “quan trọng” và “đúng theo thần học”.
Dù Giáo hội chưa chính thức phê chuẩn, người Công giáo vẫn có thể tin các sự kiện ở Garabandal. Các Đấng bản quyền rất mạch lạc khi không kết án. Thật vậy, các giám mục vẫn cho phép mọi người hành hương tới Garabandal – dù việc Đức Mẹ hiện ra chưa được Giáo hội công nhận.

SỨ ĐIỆP HY VỌNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT


Có thể Giáo hội sẽ không bao giờ tuyên bố chính thức về việc Đức Mẹ hiện ra ở Garabandal là “chắc chắn có nguồn gốc siêu nhiên” hoặc “không chắc chắn có nguồn gốc siêu nhiên”. Người Công giáo cứ tìm hiểu, tự quyết định riêng, và quan trọng hơn đó là cầu nguyện,sám hối và thay đổi cách sống.


Nhận thức về việc Đức Mẹ hiện ra tại Garabandal có thể giúp chúng ta biết rằng Mẹ Teresa Calcutta và Cha Padre Pio (Pio Năm Dấu) là hai vị thánh lớn của thế kỷ XX cũng đã tin Đức Mẹ hiện ra tại Garabandal. Nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ tăng thêm hy vọng vào Lòng Chúa Thương Xót và yêu mến Thiên Chúa hơn.


Đây là sứ điệp hy vọng cho thế giới bị chìm đắm trong đại dương tối tăm và đau khổ – giết người hàng loạt, phá thai, tham nhũng, hối lộ, suy thoái luân lý,… Thế giới như đang trên bờ vực thẳm, Giáo hội cũng như đang trên bờ vực suy thoái. Sứ điệp của Đức Mẹ bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa đang kiểm soát, Ngài có kế hoạch cứu độ nhân loại khốn khổ thoát khỏi gọng kềm của Satan. Đó là kế hoạch liên quan sự can thiệp trực tiếp và mạnh mẽ của Thiên Chúa để đem những người tốt trở về với Ngài.


Và nếu những lần hiện ra là thật, thì đúng là kế hoạch tuyệt vời!TRẦM THIÊN THU
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#8
[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]


Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

[Image: 401244977_362940446245481_92800788382244...e=656EB1C8]

Ca nhập lễ
Điều Chúa phán là lời chúc bình an

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu

và những ai hướng lòng trí về Người.

Bài đọc 1
Có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

2 Tôi là Đa-ni-en. Ban đêm, trong một thị kiến, tôi đang mải nhìn thì kìa : gió bốn phương trời khuấy động biển cả ; 3 bốn con thú lớn từ biển lên, mỗi con mỗi khác : 4 Con thứ nhất giống như sư tử, lại mang cánh đại bàng. Tôi nhìn theo cho đến khi đôi cánh của nó bị giựt mất ; nó được nhấc lên khỏi mặt đất và đặt đứng trên hai chân như một người ; nó được ban cho một quả tim người. 5 Và này một con thú khác, con thứ hai, giống như con gấu. Nó được đặt trong tư thế chỉ đứng một bên, mõm ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng. Người ta bảo nó như thế này : “Đứng lên, ăn thịt cho nhiều đi !” 6 Sau đó, tôi đang nhìn, thì kìa : một con thú khác giống như con beo ; hai bên mình nó, có bốn cánh như cánh chim. Nó có bốn đầu, và được trao quyền thống trị. 7 Rồi vẫn trong thị kiến ban đêm, tôi đang nhìn thì kìa : con thú thứ tư đáng kinh đáng sợ và mạnh mẽ vô song ; răng của nó bằng sắt và rất to. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. Nó khác hẳn tất cả các con thú trước. Nó có những mười sừng.

8 Tôi đang chăm chú nhìn các sừng, thì kìa : giữa các sừng này, một sừng khác, nhỏ hơn, mọc lên ; và ba cái trong các sừng trước bị nhổ đi trước mặt cái nhỏ. Và kìa : có những con mắt như mắt người trên sừng ấy, và có một cái mồm nói những điều quái gở.

9Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai
và một Đấng Lão Thành an toạ.
Áo Người trắng như tuyết,
tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.
Ngai của Người toàn là ngọn lửa,
bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.
10Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.
Ngàn ngàn hầu hạ Người,
vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.
Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.

11 Bấy giờ tôi mải nhìn vì có tiếng ồn ào của cái sừng thốt ra những lời quái gở ; tôi vẫn mải nhìn khi con thú bị giết, thây nó bị huỷ diệt và làm mồi cho lửa. 12 Những con thú còn lại bị tước mất quyền thống trị, nhưng đời chúng được kéo dài thêm một thời và một kỳ hạn.

13Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa :
có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.
Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành
và được dẫn đưa tới trình diện.
14Đấng Lão Thành trao cho Người
quyền thống trị, vinh quang và vương vị ;
muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ
đều phải phụng sự Người.
Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,
không bao giờ mai một ;
vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Đáp ca
Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

75
Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
76
chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây,
77
chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
78
chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

79
Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thuỷ tộc,
80
chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,
81
chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng.

Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói : “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

Ca hiệp lễ
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

vì tình Chúa thương ta thật vững bền.

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#9
Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên


[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

[Image: 401404016_363216876217838_53305017016244...e=6570F983]

Ca nhập lễ
Điều Chúa phán là lời chúc bình an

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu

và những ai hướng lòng trí về Người.

Bài đọc 1
Vương quốc với quyền thống trị sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

15 Tôi là Đa-ni-en, bấy giờ tâm trí tôi hoang mang vì những điều đã thấy, và những thị kiến trong đầu làm tôi xao xuyến. 16 Tôi đến gần một trong những vị đứng túc trực và xin vị ấy cho biết sự thực chắc chắn về tất cả những điều ấy. Người đã nói với tôi và giải thích cho tôi ý nghĩa các sự việc : 17 “Bốn con thú to lớn ấy tức là bốn ông vua, từ đất trỗi dậy. 18 Rồi chư thánh của Đấng Tối Cao sẽ lãnh nhận vương quyền và nắm giữ vương quyền ấy mãi muôn đời.” 19 Bấy giờ tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư là con thú khác hẳn với tất cả các con khác, nó rất đáng sợ, có răng bằng sắt và vuốt bằng đồng. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. 20 Tôi cũng muốn biết chắc về mười cái sừng trên đầu nó và về cái sừng khác đã mọc lên, và ba cái đã rụng đi trước mặt cái sừng ấy ; cái sừng này là cái sừng có mắt, và mồm nói những lời quái gở ; nó có vẻ lớn hơn các sừng khác. 21 Tôi đang nhìn, thì cái sừng này đã giao chiến với chư thánh và đã thắng được các ngài, 22 cho tới khi Đấng Lão Thành đến và có cuộc xét xử nhằm bênh vực chư thánh của Đấng Tối Cao, cho tới khi thời đến, thời mà chư thánh nắm được vương quyền. 23 Vị đứng túc trực ấy lại nói với tôi thế này :

“Con thú thứ tư
là vương quốc thứ tư sẽ xuất hiện trên mặt đất,
khác hẳn với mọi vương quốc.
Nó sẽ ăn hết toàn cõi đất, sẽ dẫm nát và nghiền tan.
24Còn mười cái sừng kia là mười ông vua
từ vương quốc ấy trỗi dậy.
Rồi một ông vua khác sẽ trỗi dậy sau mười ông kia.
Vua này sẽ khác hẳn các vua trước và sẽ hạ ba vua.
25Vua này sẽ thốt ra những lời phạm đến Đấng Tối Cao
và ngược đãi chư thánh của Người.
Vua định thay đổi lịch và Lề Luật.
Chư thánh sẽ bị nộp vào tay vua
một thời, hai thời và nửa thời.
26Rồi sẽ có cuộc xét xử
và người ta sẽ tước quyền thống trị của vua
nhằm vĩnh viễn huỷ bỏ và tiêu diệt quyền ấy.
27Còn vương quốc với quyền thống trị
cũng như địa vị cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ
sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao.
Vương quyền của dân ấy là vương quyền vĩnh cửu,
và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục dân ấy.”

Đáp ca
Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

82
Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
83
chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en,
84
chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
85
chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

86
Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
87
chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường.

Đ.
Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đứng vững trước mặt Con Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Anh em hãy tỉnh thức, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

Ca hiệp lễ
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

vì tình Chúa thương ta thật vững bền.

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#10
Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng

[Image: 408282922_364334999439359_58819555640675...e=657264DD]


Ca nhập lễ
Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa,

Lạy Thiên Chúa của con,

con tin tưởng nơi Ngài,

xin Ngài đừng để con tủi nhục,

đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

Chẳng ai trông cậy Chúa,

mà lại phải nhục nhằn.

Bài đọc 1
Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

6316bLạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha,
là Đấng cứu chuộc chúng con :
đó là danh Ngài từ muôn thuở.
17Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con
lạc xa đường lối Ngài ?
Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá,
chẳng còn biết kính sợ Ngài ?
Vì tình thương đối với tôi tớ
là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài,
xin Ngài mau trở lại.
19bPhải chi Ngài xé trời mà ngự xuống,
cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan
642bNgài ngự xuống :
và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan !
3Người ta chưa nghe nói đến bao giờ,
tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy
có vị thần nào, ngoài Chúa ra,
đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình.
4Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui
và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy.
Kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con,
nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài,
chúng con sẽ được cứu thoát.
5Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế,
mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ.
Tất cả chúng con héo tàn như lá úa,
và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.
6Không có ai cầu khẩn danh Chúa,
cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài,
vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến,
và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con.
7Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con ;
chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài,
chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con.

Đáp ca
Đ.
Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

2ac
Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,
3b
xin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ.

Đ.
Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

15
Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,
tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,
xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,
16
bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

Đ.
Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

18
Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu
là con người được Chúa ban sức mạnh.
19
Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,
cúi xin Ngài ban cho được sống,
để chúng con xưng tụng danh Ngài.

Đ.
Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

Bài đọc 2
Chúng ta mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

3 Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. 5 Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. 8 Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa

và ban ơn cứu độ cho chúng con. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Anh em phải canh thức : anh em không biết khi nào chủ nhà đến.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. 35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến : lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. 36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. 37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : phải canh thức !”

Ca hiệp lễ
Chúa sẽ ban phúc lộc dồi dào,

và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#11
Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng

[Image: 408226953_364335086106017_35033788182922...e=6572A128]

Ca nhập lễ

Muôn dân hỡi ! Lắng nghe lời Chúa

loan truyền cho các miền đất xa xăm

rằng : Đấng cứu độ chúng ta sắp đến

thôi đừng sợ hãi nữa làm chi !

Bài đọc 1
Đức Chúa quy tụ muôn dân cho hưởng hoà bình vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

2Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa
đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,
vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.
Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,
3nước nước dập dìu kéo nhau đi.
Rằng : “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa,
lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,
để Người dạy ta biết lối của Người,
và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.
Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống,
từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền.
4Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia
và phân xử cho muôn dân tộc.
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
rèn giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,
và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.
5Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi,
ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường !”

Đáp ca
Đ.
Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

1
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
2
cửa nội thành, ta đã dừng chân.

Đ.
Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

3
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.
4a
Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây.

Đ.
Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

8
Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.”
9
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

Đ.
Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà giải thoát chúng con ; xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến !’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này !’, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.”

Ca hiệp lễ
Lạy Chúa, xin thăm viếng chúng con

và ban cho được phúc an bình,

để chúng con trung thành theo Chúa

và luôn hoan hỷ trước Thánh Nhan.

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#12
Thứ Ba Tuần I - Mùa Vọng

[Image: 408326979_365106239362235_84009284093499...e=65750F67]


Ca nhập lễ
Này Chúa sắp đến,

cùng với muôn thần thánh của Người,

và trong ngày ấy

ánh sáng huy hoàng sẽ bừng lên.

Bài đọc 1
Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.
2Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này :
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.
3Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho Người hứng thú,
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,
4nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.
Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.
5Đai thắt ngang lưng là đức công chính,
giải buộc bên sườn là đức tín thành.
6Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.
Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau,
một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.
7Bò cái kết thân cùng gấu cái,
con của chúng nằm chung một chỗ,
sư tử cũng ăn rơm như bò.
8Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục,
trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.
9Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta,
vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này,
cũng như nước lấp đầy lòng biển.
10Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân.
Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người,
và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.

Đáp ca
Đ.
Triều đại Người, đua nở hoa công lý,
và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

1
Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,
2
để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

Đ.
Triều đại Người, đua nở hoa công lý,
và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

7
Triều đại Người, đua nở hoa công lý
và thái bình thịnh trị
tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.
8
Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,
từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.

Đ.
Triều đại Người, đua nở hoa công lý,
và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

12
Người giải thoát bần dân kêu khổ
và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,
13
chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.
Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.

Đ.
Triều đại Người, đua nở hoa công lý,
và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

17
Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,
nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.
Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành,
và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc.

Đ.
Triều đại Người, đua nở hoa công lý,
và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kìa Chúa chúng ta ngự đến uy quyền, sẽ chiếu toả ánh quang cho tôi tớ Người rạng ngời đôi mắt. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Ca hiệp lễ
Vị Thẩm Phán chí công

sẽ ân thưởng cân xứng

cho những ai hết tình

trông đợi Người ngự đến.

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” 
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#13
Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng

[Image: 406447733_365894485950077_62193118349495...e=657622E0]


Ca nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ở gần bên,

đường lối Chúa đều là chân lý.

Nhờ Chúa thương chỉ dạy,

từ lâu con đã hiểu :

Chúa tồn tại muôn đời.

Bài đọc 1
Một dân tộc trọn niềm trung nghĩa bước vào.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này :
Chúng ta có thành trì vững chắc :
Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che.
2Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,
một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.
3Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân
được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài.
4Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa :
chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm,
5vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,
thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,
triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.
6Nó sẽ bị chà đạp dưới chân,
dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.

Đáp ca
Đ.
Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

1
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
8
Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.
9
Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

Đ.
Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

19
Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.
20
Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.
21
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

Đ.
Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

25
Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,
lạy Chúa, xin thương giúp thành công.
26
Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.
Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.
27a
Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.

Đ.
Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

Ca hiệp lễ
Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức

ở thế gian này

trong khi đợi chờ ngày hồng phúc,

ngày Chúa cao cả xuất hiện vinh quang.

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#14
Ngày 08 tháng 12


ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

[Image: 409482363_366439632562229_49662084612025...e=6577614E]

lễ trọng

Ca nhập lễ
Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,

nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !

Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,

choàng cho tôi đức chính trực công minh,

tựa cô dâu phục sức huy hoàng.

Bài đọc 1
Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà.

Bài trích sách Sáng thế.

9 Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : “Ngươi ở đâu ?” 10 Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” 11 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi : “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng ? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không ?” 12 Con người thưa : “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” 13 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà : “Ngươi đã làm gì thế ?” Người đàn bà thưa : “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” 14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn :

“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất
trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.
Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.
15Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”

20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.

Đáp ca
Đ.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

1
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

2
Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;
3ab
Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

3cd
Toàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
4
Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Bài đọc 2
Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

3Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
4Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
5Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
6để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.
11Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự
theo quyết định và ý muốn của Người,
đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng
theo kế hoạch của Người,
12để chúng tôi là những người đầu tiên
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,
chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.

Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người nữ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Ca hiệp lễ
Lạy Đức Ma-ri-a,

thiên hạ nói về Mẹ bao điều hiển hách,

vì từ nơi Mẹ,

đã xuất hiện Mặt Trời công chính,

là Đức Ki-tô, Thiên Chúa chúng con.

[Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png][Image: 2764_200d_1f525.png]

ĐOẠN KINH THÁNH CẦN SUY NIỆM

15Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply
#15
Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông

[Image: 6eeb302e05f4934c5446515ba9a1eccf.jpg]

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

TIN MỪNG (Lc 17, 20-25)

20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này! hay “Ở kia kìa! , vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.23 Người ta sẽ bảo anh em: “Người ở kia kìa! hay “Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.

25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)
*********************
1. Lòng tin và dấu lạ

Trong lịch sử cứu độ, và tiêu biểu nhất là trong hành trình đi trong sa mạc, cũng như vào thời của Đức Giê-su, người Do Thái luôn đòi hỏi dấu lạ (x. Ds 21, 4-19). Đức Giê-su cũng đã làm nhiều dấu lạ, giống như Đức Chúa trong biến cố xuất hành và trong sa mạc, nhưng họ vẫn cứ đòi hỏi dấu lạ. Dưới chân Thập Giá, họ vẫn cứ đòi hỏi Đức Giê-su: “Xuống khỏi Thập Giá đi, để chúng tôi thấy, chúng tôi tin” (Mt 27, 42)[1].

Vấn đề của người Do Thái cũng là vấn đề của con người thuộc mọi thời: người ta luôn bị lôi cuốn bởi các dấu lạ, và dấu lạ có nguy cơ trở thành đối tượng của lòng ham muốn, vì thế sẽ không bao giờ là đủ, thay vì dấu lạ là dấu chỉ dẫn đến việc trao ban lòng tin. Bởi vì, dấu lạ xẩy ra một lần và một nơi, nhưng lòng tin được trao ban ở mọi lúc mọi nơi, vào những ngày có dấu lạ cũng như những ngày bình thường và cà những ngày đầy thách đố nữa. Và như kinh nghiệm cho thấy, những ngày bình thường và những ngày sóng gió mới là nhiều. Như chính lịch sử Dân Chúa cho thấy:

Tôi tự bảo: điều làm tôi đau đớn
là Đấng Tối Cao chẳng còn ra tay nữa 
(Tv 77, 11).

Và đó chính là hình ảnh nói lên lịch sử của mọi dân tộc và của từng người trong chúng ta. Nhưng khi tin, chúng sẽ thấy mọi sự đều lạ, như chính Đức Giê-su đã nói: “Lòng tin của con đã cứu con” (Lc 7, 50), và “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17, 6).

2. Triều Đại Thiên Chúa

Về mầu nhiệm Triều Đại Thiên Chúa, người ta cũng cho rằng, đó phải là những gì cả thể và phi thường. Nhưng, Đức Giê-su nói rằng thực tại thần linh này không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Thế mà, không hiển nhiên và không quan sát được, thì không thể ngoại thường hay lạ lùng xét theo bề ngoài được! Thực vậy, Đức Giê-su nói, một đàng, Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên để có thể quan sát được:

Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều
có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói:
“Ở đây này!” Hay “Ở kia kìa!” 
(c. 20-21)

Nhưng đàng khác, Đức Giê-su nói: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”; và quả thực, Người đang hiện diện ở giữa họ, và Người là Đấng làm cho Nước Thiên Chúa đến và đồng thời, Người là hiện thân của Nước Thiên Chúa. Thực vậy, sự hiện diện, lời nói và hành động của Người, một khi được đón nhận, sẽ có sức mạnh tái sinh chúng ta trở thành những người con đích thật của Thiên Chúa, và trở thành anh chị em đích thật của nhau. Và đó chính là Triều Đại Thiên Chúa.

Như thế, Triều Đại Thiên Chúa cũng đang ở giữa chúng ta, ở đây và lúc này, vì Đức Ki-tô cũng đang hiện diện, ban lời hằng sống nuôi dưỡng và tái sinh chúng ta.

3. Ngày của Con Người

Tuy nhiên, về Ngày của Con Người, theo Đức Giê-su, đó sẽ là biến cố cả thể:

Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này
đến phương trời kia thế nào, thì Con Người
cũng sẽ như vậy trong ngày của Người 
(c. 24).

Như thế, Ngày của Con Người có tầm mức sáng tạo, và sẽ là sáng tạo mới. Tuy nhiên, con đường dẫn đến sáng tạo mới, lại là con đường của Thập Giá, nghĩa là con đường của thân phận con người, một thân phận bi đát nhất, như chính Đức Giê-su loan báo:

Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều
và bị thế hệ này loại bỏ 
(c. 25).

Có thể nói, cách đến của Triều Đại Thiên Chúa và của Con Người, là cách của các “dụ ngôn”; vì:

– Đó là con đường của những thực tại sáng tạo: của hại lúa mì, của hạt cải, của nắm men…

– Đó là con đường của sự sống: phải cho đi sự sống của mình, để sự sống mới phát sinh, như thánh Giuse, như Đức Maria và như mọi người mẹ; để phục vụ sự sống, phải cho đi sự sống.

– Và đó là con đường của chính thân phận phải chết của con người.

Nhưng chính ngang qua con đường của các dụ ngôn mà những điều lạ lùng và kì diệu sẽ diễn ra, và những điều lạ lùng và kì diệu đã loan báo mầu nhiệm Vượt Qua rồi: Thiên Chúa có thể làm phát sinh sự sống từ sự chết, từ nơi ngõ cụt, bế tắc, từ những điều không thể; như lời Thánh Vịnh đã nghiệm ra, khi tưởng nhớ và suy gẫm biến cố Xuất Hành:

Đường của Chúa băng qua biển rộng,
lối của Người rẽ nước mênh mông,
mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài 
(Tv 77, 20).

________________________

[1] Lòng tin chỉ dựa vào phép lạ, như thế: (1) Thiên Chúa chỉ ở trong những điều lạ thường, còn những điều bình thường, là phần lớn cuộc đời chúng ta, thì sao? Thân phận con người rốt cuộc có là ơn huệ Thiên Chúa không? Có là đường đi dẫn đến Thiên Chúa hay không? (2) Đó là không chấp nhận thân phận con người và không liên đới với thận phận của người khác. (3) Ma quỉ sẽ lợi dụng để khơi dậy lòng ham muốn không cùng những điều lạ, như nó đã làm ở ngay khởi đầu trong Sáng Tạo (x. St 3) và trong Lịch Sử Cứu Độ (x. Ds 21, 4-9): có điều lạ thì tin, không có thì trách móc nghi ngờ; ngoài ra, còn có những người đã ngụy tạo ra điều lạ để lừa dối mình và lừa dối nhau.
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TanThu
Reply