Former First Lady Rosalynn Carter
#1
Rest in Peace, Mrs. Rosalynn Carter.  Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4

Former First Lady Rosalynn Carter Passes Away at Age 96.

https://www.cartercenter.org/news/pr/202...11923.html

Hôm qua mới đọc bà vô hospice, mà nay bà ra đi rồi.   Heavy-black-heart4 Tulip4 Ông vô hospice hồi đầu năm, mà bà lại đi trước ông.
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
#2
RIP First Lady Carter.  Innocent
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply