Kinh Thánh Tân Ước - Đạo / Giáo và ĐSTL
#1
Thread này nằm trong phòng Tìm Hiểu Tôn Giáo, dành riêng cho những người "không phải là tín đồ của Kitô giáo" vào đọc, để hiểu biết về Chúa Jesus và lời dạy của Ngài cùng những diễn biến của các Hội thánh tiên khởi qua các lá thư giáo huấn của các mộn đệ Chúa Jesus.


Cốt lõi lời dạy của Chúa Jesus trong Kinh Thánh Tân Ước được coi là Jesus Đạo. Nói về thành phần nhân sự thì có:

Jesus Đạo: Chúa Jesus và 12 thánh tông đồ, 72 môn đệ.

Kitô đạo: Thánh Peter và thánh Paul và một vài thánh khác, số còn lại đi rải rác mỗi người một nơi.

Kitô giáo: Công giáo nguyên thuỷ (bị bách hại theo từng thời kỳ một cách khốc liệt, bởi chính quyền Rôma do sự súi dục đầy ác tâm của người Do Thái theo Do Thái giáo) Công giáo Rôma Tây phương, Chính Thống giáo Đông phương, Anh giáo, Tin Lành và vô số các nhánh kể đến cả hơn trăm bao gồm theo quy mô lớn nhỏ.

[Image: tan-uoc-chu-lon.jpg]

p 21
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#2
Cầu nguyện nơi kín đáo


5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như những người đạo đức giả: họ thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: họ đã được phần thưởng rồi.

6 Còn anh em, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo.

7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.


Matthew 6Bố thí cách kín đáo

1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.


2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.

3 Còn anh em, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh em bố thí được kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh em phần thưởng bội hậu.

Matthew 6
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#3
38 ”Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng

39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

43 ”Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù

44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 

46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Matthew 5

....................

Luật là luật của Do Thái giáo, là quốc giáo của người Do Thái. Chúa Jesus là người Do Thái nhưng không theo Do Thái giáo, Chúa chống lại giới lãnh đạo của tôn giáo này không phải là gươm giáo mà là bằng "lời Chân Lý"
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#4
Chúa Jesus chê người giáo sĩ, người lãnh đạo Do Thái giáo (thần quyền kiêm luôn thế quyền), phẩm cách và đạo đức còn kém xa người "không có theo tôn giáo" nào hết (nhận xét: Td)


người vô danh tốt lành kia là tổ tiên của người Palestine ngày nay? (dấu hỏi)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#5
[Image: images?q=tbn:ANd9GcS0T2yFSAbYOijksEf9qya...k&usqp=CAU]

Chúa Jesus nói lên sự thật thì bị những kẻ có thế lực chống đối và mưu toan hãm hại Chúa.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#6
[Image: thu-4-tuan-28.jpg]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#7
Đức Giê-su khiển trách các người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật (Mt 23: 1-36; Mc 12: 38 -40 )

37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.


42 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay."

45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa! "46 Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

47 "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.

49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.

52 "Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản."

53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.Luca 11
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#8
Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu."8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy."9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa."10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! "11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch."

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.


Gioan 13

...........................
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#9
[Image: aaaaaaa.jpg]

Jesus: Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.
Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.
Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

...............

Chúa tiếng Anh là Lord, không phải là Thiên Chúa: GOD
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#10
(2023-11-25, 04:11 PM)Tuy duyen Wrote: Chúa tiếng Anh là  Lord, không phải là Thiên Chúa: GOD


12 When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. “Do you understand what I have done for you?” he asked them. 13 “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. 14 Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet. 15 I have set you an example that you should do as I have done for you.

John 13

New International Version

https://www.biblegateway.com/passage/?se...ersion=NIV
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#11
Anh TD, anh lại dùng KT diễn giải theo ý anh với ý xuyên tạc đạo CG, anh đăng hình Đức Giáo Hoàng hôn chân những người tỵ nạn thì nên đăng luôn câu chuyện của việc hôn chân.
Đừng để chuyện 1 năm trước tái diễn, anh đang công kích Đức Giáo Hoàng và những người Do Thái

https://www.bbc.com/vietnamese/culture_s...t_vert_cul

Giáo hoàng Francis cầu phúc và hôn chân của những người tỵ nạn Công giáo, Ấn giáo và Hồi giáo hồi tuần vừa qua. Trong các bức hình về nghi thức này, Kelly Grovier thấy sự phản chiếu của một bức tranh của Palestine năm 1925.

Rất ít nghi thức lại lâu đời hoặc gợi nhớ như việc rửa chân. Nếu việc này lại kết thúc bằng một cái hôn đằm thắm thì hành động này vượt khỏi sự khiêm tốn thuần túy để thành một cái gì rất đỗi thân thương. Lại thêm một việc hơn cả sự thương yêu mạnh mẽ làm rung động trái tim từ những ảnh tuần này chụp Giáo hoàng Francis rửa chân cầu phúc cho những người Công giáo và không theo Công giáo tại một trung tâm tị nạn ở ngoại ô Rome.

Những tấm hình này thách thức những định kiến văn hoá, là định kiến đưa lại cảm giác hết sức nhẹ nhõm khi hình ảnh được đi kèm với một tranh vẽ hấp dẫn và ít được biết đến vẽ ở Palestine năm 1925.

Tập quán rửa chân được Giáo hoàng tiến hành hàng năm vào ngày Thứ Năm linh thiêng (trước lễ Phục Sinh ba ngày) làm theo việc làm của chúa Giê Su đối với 12 tông đồ tại Bữa Ăn Tối Cuối Cùng. Mặc dù được tiến hành hàng năm nhưng nghi thức năm nay lại đặc biệt sâu sắc.

Đây không chỉ là dịp đánh dấu việc phụ nữ lần đầu tiên có mặt trong trong hành lễ của Giáo hoàng mà nó được cử hành chỉ 48 giờ sau khi Tổ chức dân quân Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Bỉ. Vì việc giết chóc kinh khủng này, việc giáo hoàng mời 12 người di cư, gồm cả 3 người hồi giáo từ Mali, Pakistan, và Syria, để tham gia nghi lễ là một sự thách đố tình thương, nhắm tới cả những kẻ khủng bố và những người sợ làn sóng nhập cư vào châu Âu.

Chụp ảnh người lãnh đạo cao quý của một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới phủ phục trước những người xa lạ vô gia cư, bức ảnh này trong tuần đã bất chấp những giả định của chúng ta về tôn ti xã hội. Nó làm ta nhớ biết bao các tranh trong lịch sử nghệ thuật Mary Magdalene xức dầu thơm và dùng nước mắt rửa chân cho chúa Giê Su và tranh bản thân Giê Su rửa chân các tông đồ của mình.

Thực vậy, gần như mọi người, từ Giotto đến Tintoretto, từ Fra Angelico đến Ford Maddox Brown, từ Rembrandt đến Blake đã đề cập đến những chủ đề này. Nhưng dù những tranh mô tả truyền thống những cảnh trong kinh Tân Ước có đẹp đến đâu, sau hàng thế kỷ rọi sáng, thì việc lặp lại một câu chuyện tôn giáo đã quá quen thuộc cũng làm ta chán mắt.


Ngược lại, một cách xử lý ít được biết đến về chủ đề này của nghệ sĩ Anh David Bomberg, “Rửa chân” (năm 1925), cho ta một cách nhìn nhận mới. Tranh của Bomberg dựa vào tác động thờ ơ của hai người, bị che mặt không rõ là ai, tham gia vào nghi lễ. Do bị mờ nhạt vì định kiến và sợ hãi, mắt ta có thể dễ dàng lầm tưởng những khuôn mặt dưới mũ chùm đầu với những nghi phạm khủng bố ngày nay.

Thực tế tranh của Bomberg vẽ lại một cảnh thực mà nghệ sĩ đã trải nghiệm trong một nhà thờ thế kỷ 12 của quận Armenian của Jerusalem năm 1925: Giám mục xức nước thơm vào chân của Giáo trưởng của Jerusalem. Chỉ có một người cư xử đáng nghi vấn là họa sĩ, ông đã tự lẻn vào nhà thờ. Được trình bày cạnh nhau, ảnh giáo hoàng Francis của tuần này và tranh của Bomberg giúp chúng ta làm sạch tâm hồn khỏi những định kiến quá cũ.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture
Vấn thế gian, tình là chi...


#12
Chào Lý Mạc Sầu,

Thái độ khôn ngoan nhất là nên hành xử như vầy trước khi kết luận về người khác.

1. Yêu cầu Td lấy hình xuống vì lý do mình không thích, nếu Td không lấy xuống thì lúc đó mới có chuyện để cãi vã.

2. Công giáo có nhiều điều hay, tại sao không ra một thread vinh danh tôn giáo của mình cho những ai chưa biết về cái hay của Công giáo, tại sao vẫn chưa làm nhỉ? (có thể bắt đầu từ cái hay của việc hôn chân chẳng hạn)

3. LMS tự coi lại xem Td nói "điều gì sai trái", trước khi nói nên nhìn cho kỹ, soi cho rõ Td sai ở chỗ nào.


Cheer

Mục đích của Td là đem lời Chúa Jesus từ chính trong Kinh Thánh, cho những ai chưa biết rõ Chúa Jesus đã dạy những gì, người CG thì quá rành nên không cần vào đây làm chi, nếu Td  chống báng CG thì mới vào đây hỏi tội Td  Grinning-face-with-smiling-eyes4

tấm hình đó là do vô tình lang thang thấy được ở đây

http://quehuongxua.com/tim-hi7875u-ton-g...msg16496/?topicseen;PHPSESSID=drdmc420k760dn3rcdh0gnqilt#new
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#13
(2023-11-25, 04:08 PM)Tuy duyen Wrote: [Image: 160328094542_pope3_976x549_reuters.jpg]


Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu."8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy."9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa."10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! "11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch."

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.


Gioan 13

...........................

Chúa Jesus chỉ có rửa chân cho các môn đệ rồi lau khô, không có vụ hôn chân.

(2023-11-25, 06:54 PM)Tuy duyen Wrote: Chào Lý Mạc Sầu,

Thái độ khôn ngoan nhất là nên hành xử như vầy trước khi kết luận về người khác.

1. Yêu cầu Td lấy hình xuống vì lý do mình không thích, nếu Td không lấy xuống thì lúc đó mới có chuyện để cãi vã.

2. Công giáo có nhiều điều hay, tại sao không ra một thread vinh danh tôn giáo của mình cho những ai chưa biết về cái hay của Công giáo, tại sao vẫn chưa làm nhỉ? (có thể bắt đầu từ cái hay của việc hôn chân chẳng hạn)

3. LMS tự coi lại xem Td nói "điều gì sai trái", trước khi nói nên nhìn cho kỹ, soi cho rõ Td sai ở chỗ nào.


Cheer

Mục đích của Td là đem lời Chúa Jesus từ chính trong Kinh Thánh, cho những ai chưa biết rõ Chúa Jesus đã dạy những gì, người CG thì quá rành nên không cần vào đây làm chi, nếu Td  chống báng CG thì mới vào đây hỏi tội Td  Grinning-face-with-smiling-eyes4

tấm hình đó là do vô tình lang thang thấy được ở đây

http://quehuongxua.com/tim-hi7875u-ton-g...msg16496/?topicseen;PHPSESSID=drdmc420k760dn3rcdh0gnqilt#new1/ Anh khôn ngoan vậy đâu cần người ngu như Sầu nói thẳng ra. Sầu không cãi vã với anh, chỉ muốn nhắc nhở anh đừng quên lời hứa không đụng đến CG nữa.

2/ Người khiêm nhường là người không đi khoe cái hay cái giỏi của mình hay đạo của mình. Sầu cũng không hề nói đạo CG hay như anh đang móc mỉa. Sâu luôn nói đến với đạo nào là cái duyên của mỗi người, nhưng Sầu không đồng tình với chuyện đã phá đạo người khác để nâng đạo mình lên.

3/ Đức Giáo Hoàng là chủ chăn của người CG, anh đưa hình Đức Giáo Hoàng và đọan KT đó ra với ý gì? Nói Đức Giáo Hoàng làm không đúng theo KT khi hôn chân những người tỵ nạn? Anh mới là người không tìm hiểu rõ nguồn gốc tấm hình, hay cố tình muốn những người ngoại đạo đang học hỏi anh có cái nhìn sai lệch về Đức Giáo Hoàng.

Sầu trả lời post này với anh là post cuối cùng, không muốn tranh cãi thêm.
Vấn thế gian, tình là chi...


#14
Nếu ai tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa thì cứ bình tâm sống đạo cho tốt, hãy để cho Thiên Chúa phán xét vì Ngài thấu biết mọi sự trong lòng con người. Đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.

Td đã từng nói bao nhiêu lần về vị Giáo Hoàng hiện tại và luôn coi ngài là một thánh nhân, nhưng vì Td luôn trung thành với lời Chúa Jesus nên sự kết nối nhiều khi không hợp với lòng người. Td sẽ lấy hình xuống nhưng đưa hình khác lên, hình này Td luôn coi ngài là một gương sống đạo tuyệt vời nên lâu lâu lấy ra chiêm niệm. (Hình từ lịch CG nhà đang dùng)


[Image: 405989451_1719601395226750_1405249407045...e=6567BEDB]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
#15
"Hãy ngồi chỗ cuối"

7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

"Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó"

12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

Luca 14
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.