Chấp nhận bất như ý #16
#1


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#2


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#3


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#4


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#5


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#6


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#7


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#8
(2023-11-18, 09:19 PM)Tuy duyen Wrote:


Chào bạn TD, 
Lớn tuổi nhưng cặp mắt còn tốt lắm  Cheer

Winking-face4
Biggrin
Reply
#9
(2023-11-19, 04:16 AM)72Nu Wrote: Chào bạn TD, 
Lớn tuổi nhưng cặp mắt còn tốt lắm  Cheer

Winking-face4
Biggrin


Chào bạn 72Nu,

Td thấy cái tên và cái hình của video trên có chút ấn tượng nên thả vô đây cho bà con coi, chứ còn Td thì chỉ nghe chừng vài phút thôi nên chẳng biết "nó ra làm sao"  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#10


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#11


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#12


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#13


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#14
Sống đơn giản cho đời thanh thản - Thầy Thích Pháp Hòa - YouTube


bà con bấm vào dòng chữ bên trên để nghe
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply
#15
Trước Tết 2024"nên nghe bài giảng này"để Buông Bỏ Mọi Nghiệp Xấu"May Mắn Cả Năm"Thầy Thích Pháp Hòa - YouTube

........................


Thành kiến, biên kiến, định kiến là những trở ngại lớn nhất của người tu. (câu này của thầy Viên Minh)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Reply