Cái nút ?
#1
Bá cáo các Mods, 

Em tìm mãi mà chã thấy cái nút LIKE đâu cả?  Crying-face4 Confused-shrug-smiley-emoticon

Mod nào nhỡ đem cất mất đi đâu dzồi, xin giả lại cho em nhờ tí ạ  Please

Thankyou
Reply
#2
Bá cáo các Mods,

Lỗi do em xớn xác y như bé Ly  Biggrin

Giờ em mới tìm thấy cái nút LIKE dzồi ạ.

Só di em đã nàm phiền các Mods.

Chúc cả nhà Happy Monday  Shy

Tulip4

Kaos-1

Umbrella
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#3
Cái nút đó ở dưới tim khoản 2 lóng tay

Hello
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#4
(2023-11-06, 09:37 AM)RungHoang Wrote: Cái nút đó ở dưới tim khoản 2 lóng tay

Hello

[Image: snoop-dogg-telescope.gif]


Ok-sign-smiley-emoticon
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • RungHoang
Reply
#5
Becuoi

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • 72Nu
Reply
#6
(2023-11-06, 09:35 AM)72Nu Wrote: Bá cáo các Mods,

Lỗi do em xớn xác y như bé Ly  Biggrin

Giờ em mới tìm thấy cái nút LIKE dzồi ạ.

Só di em đã nàm phiền các Mods.

Chúc cả nhà Happy Monday  Shy

Tulip4

Kaos-1

Umbrella

Cậu biết mà còn la lớn?????....tớ phải cõng thêm tội "sớn sác" nữa.  Rollin


[Image: chay.gif].........
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • 72Nu
Reply
#7
(2023-11-06, 03:12 PM)TiểuHồLy Wrote: Cậu biết mà còn la lớn?????....tớ phải cõng thêm tội "sớn sác" nữa.  Rollin


[Image: chay.gif].........

https://pin.it/61THEgZ
Reply