Mời Lảo đại ...
#1
Kính gởi Mod,

Nick Lão đại vô duyên, vô cớ, tự nhiên vô thread nói những lời bất lịch sự, xin Mod cảnh cáo dùm.

https://vietbestforum.com/thread-24803-p...#pid480272

Cảm ơn trước.

Thanks-sign-smiley-emoticon
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#2
(2023-11-03, 07:42 PM)72Nu Wrote: Kính gởi Mod,

Nick Lão đại vô duyên, vô cớ, tự nhiên vô thread nói những lời bất lịch sự, xin Mod cảnh cáo dùm.

https://vietbestforum.com/thread-24803-p...#pid480272

Cảm ơn trước.

Thanks-sign-smiley-emoticon

72Nu, bạn có thể mời LĐ ra khỏi thread của bạn khi cảm thấy bị làm phiền.


Lảo Đai, tôi mượn lời của Supermod gửi đến bạn


(2023-10-20, 06:26 PM)supermod Wrote: Xin bạn đừng chọc phá nữa có thành viên đã khiếu nại á .  Để các mods có thêm thời gian lo cơm áo gạo tiền  Biggrin
[-] The following 2 users Like cook2's post:
  • 72Nu, TiểuHồLy
Reply
#3
Mời Lảo đại ra khỏi tất cả những thread nào của 72Nu.

https://vietbestforum.com/thread-24832-p...#pid481585
Reply