Tình hình thế giới hiện nay thế nào?
(6 hours ago)Tuy duyen Wrote: TQ và Mỹ hưởng lợi từ cuộc chiến này. Nga thiệt hại nặng còn Đức thì cũng te tua không kém, kinh tế xuống, viện trợ cho Ukraine chỉ đứng sau Mỹ nhưng Mỹ cho tay này thì lấy lại tay kia còn Đức thì cho là mất  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lúc trước Td không mấy tin vào bói toán, bây giờ "bà bói bài" TanThu coi bài nói có lý, chắc phải nghĩ lại môn bói này  Lol

Thế giới ngầm không có quốc gia, một tập hợp những "đầu óc siêu việt" để điều khiển thế giới theo chiều hướng ác nhưng vẫn còn có Trời, chạy trời không khỏi nắng đâu, có ai lại không chết?

Cheer

Đúng hén Tuy duyen , Olympic 2022 , PU và TẬP gặp nhau , nói gì không biết

Trỡ về , PU đánh UKRAINE , nghe nói ! vũ khí thời đệ nhị có đồ không xữ dụng được ,  lính UKRAINE chưa biết xài đồ phương tây

MỸ kêu các nước , còn tồn kho thì đưa cho UKRAINE , MỸ bán đồ mới giá rẽ , đại ca MỸ hốt vô một mớ

TQ mua được dầu giá bèo , hai anh lớn hốt lợi

EU và PU điêu đứng

Bài xem đúng ròi Clap

Cheer
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

Reply