Lối sống Không Làm Phiền MODS là sống như thế nào???
#1
Thumbs Up 
Giảng viên: 5, phai, LeThanhPhong, SaoLapLanh, JayM...
Học viên: TuyDuyen
Thời gian: 10 năm

🙏🙏🙏
No matter how kind or generous you are, you will never satisfy an ungrateful person.
[-] The following 2 users Like Ech's post:
  • JayM, phai
Reply
#2
(2023-04-28, 02:27 PM)Ech Wrote: Giảng viên: 5, phai, LeThanhPhong, SaoLapLanh, JayM...
Học viên: TuyDuyen
Thời gian: 10 năm

🙏🙏🙏

Mô Phật!

Ngó bộ LTP không đủ khả năng làm chuyện đội đá vá trời này rồi.

Admire Admire Admire
Reply
#3
Mods kêu dê thì mình dê ..

Hehe 😉
Reply
#4
(2023-04-28, 02:27 PM)Ech Wrote: Giảng viên: 5, phai, LeThanhPhong, SaoLapLanh, JayM...
Học viên: TuyDuyen
Thời gian: 10 năm

🙏🙏🙏

Jay dạo này đang tập làm thiên thần.  Shy
Reply
#5
(2023-04-28, 02:27 PM)Ech Wrote: Giảng viên: 5, phai, LeThanhPhong, SaoLapLanh, JayM...
Học viên: TuyDuyen
Thời gian: 10 năm

🙏🙏🙏

Tôi thì học trò ngu như TD thì tán nó lật ghế rồi kệ mẹ nó
[-] The following 1 user Likes Lảo đại's post:
  • Ech
Reply