Cảnh cáo Tuyết Vân
#1
Bạn đang dùng GRT với mục đích sai trái. Tôi khoá thread này của bạn.


http://vietbestforum.com/thread-23415-page-6.html
Reply