Ảnh ghép tuyệt đẹp
#1
Ảnh ghép tuyệt đẹp

[Image: 328551283-1399142977560169-6060728606086772508-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 6 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, JayM, Khuyết Danh, SugarBabe, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#2
[Image: 328856439-2295237127320716-6993619432748003807-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, SugarBabe, TTTT, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#3
[Image: 329049689-923692188971982-1041620996921615828-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, SugarBabe, TTTT, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#4
[Image: 329188721-3677033172525391-7106746899595266562-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, SugarBabe, TTTT, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#5
[Image: 329331202-2316366875189789-1691334253534568715-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, SugarBabe, TTTT, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#6
[Image: 329343786-2164906543701793-1566388842553708586-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, SugarBabe, TTTT, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#7
[Image: 329431478-729469275536559-845301319033905896-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, SugarBabe, TTTT, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#8
[Image: 330771337-1972420926431766-5998779943989284049-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, SugarBabe, TTTT, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#9
[Image: 332906349-589367733203038-5705183730585211327-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, SugarBabe, TTTT, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#10
[Image: 333871200-505060785168710-6805785815874624271-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, SugarBabe, TTTT, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#11
[Image: 336356307-1851852855195353-683441105266199103-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, SugarBabe, TTTT, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#12
[Image: 338864488-740485114342798-1768475481009478978-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 5 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, SugarBabe, TTTT, Tuy duyen, tuyetvan
Reply
#13
cám ơn Thu đem về đây nhiều hình đẹp quá  Tulip4


nói về bông , Vân thấy bông nào cũng có cái đẹp "riêng" của nó
nhưng riêng với bông hồng , nhất là hồng đỏ 
Vân thấy nó thiệt là ... kiêu sa  2leluoi


những bông khác cũng đẹp , đẹp 1 cách khác nhau

- bông sứ 
- bông cúc
- bông lan
- bông huệ

bông nào cũng đẹp
nhưng nếu ... ra thi hoa hậu , ai đẹp kiêu sa
chắc là ... chị ... hồng đỏ

hihi


[Image: images-22.jpg] 

[Image: 329431478-729469275536559-845301319033905896-n.jpg]
[-] The following 1 user Likes tuyetvan's post:
  • TanThu
Reply
#14
Hoa bưởi, à không hoa hồng này là hoa hồng ghép rồi.

 [Image: hzvqU3G.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
#15
(2023-04-04, 10:33 PM)tuyetvan Wrote: cám ơn Thu đem về đây nhiều hình đẹp quá  Tulip4


nói về bông , Vân thấy bông nào cũng có cái đẹp "riêng" của nó
nhưng riêng với bông hồng , nhất là hồng đỏ 
Vân thấy nó thiệt là ... kiêu sa  2leluoi


những bông khác cũng đẹp , đẹp 1 cách khác nhau

- bông sứ 
- bông cúc
- bông lan
- bông huệ

bông nào cũng đẹp
nhưng nếu ... ra thi hoa hậu , ai đẹp kiêu sa
chắc là ... chị ... hồng đỏ

hihi


[Image: images-22.jpg] 

[Image: 329431478-729469275536559-845301319033905896-n.jpg]

Tuyetvan nói đúng á , với Thu cũng vậy ! mỗi loài hoa có vẽ đẹp riêng và sắc màu

Nói về hoa hồng , khi qua xứ lạ Thu mới được chiêm ngưỡng , họ trồng đầy ngoài đường

Hoa đồng cỏ nội , có rất nhều , hồi nhỏ Thu và đám bạn cũng có những trò chơi , kết làm vương miện , vòng đeo tay v ...v

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang

[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TTTT
Reply