Ôi tiếng Việt
#1
Xem hai gì cháu này cưng ơi là cưng mà cười đau cả miệng.   Lol  Heavy-black-heart4

đờ ao đao huyền đồ...  Lol Lol LolKiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
Reply
#2
Vậy là trẻ con ở Quảng Nam, Quảng Ngãi từ nhỏ đã biết "hai thứ tiếng":  trong trường học tiếng Việt, về nhà học ngoại ngữ. Rolling-on-the-floor-laughing4
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#3
(2023-01-31, 11:57 AM)005 Wrote: Vậy là trẻ con ở Quảng Nam, Quảng Ngãi từ nhỏ đã biết "hai thứ tiếng":  trong trường học tiếng Việt, về nhà học ngoại ngữ. Rolling-on-the-floor-laughing4

Lol Lol Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
Reply
#4
Cute gì đâu luôn, cười mỏi miệng với hai dì cháu này.   LolKiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
Reply
#5
Hello LTK & sư huynh 005
Thumbs-up4 Lol Lol Lol Lol
Gió mang ta đến, gió cuốn ta đi ... Smiling-face-with-halo4
Reply
#6
Becuoi Becuoi Hôm qua mình có vô đây xem cái clip đầu tiên, cười muốn cứng quai hàm luôn đó Kỳ...Mà cả hai dì cháu dễ thương gì đâu! Thumbs-up4 Thankyou
Hello chào bạn duke, chào anh 5. Hello

 
                                                                                                           
Reply