Bài Diễn Văn Lịch Sử Của Hakeem Jeffries - Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Hạ Viện
#1
Star 
Bài Diễn Văn Lịch Sử Của Hakeem Jeffries - Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Hạ Viện

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#2
(2023-01-08, 10:51 PM)Xí Xọn Wrote:
Bài Diễn Văn Lịch Sử Của Hakeem Jeffries - Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Hạ Viện


Văn chương của ngài Chủ Tịch Minority, Hakeeem Jeffries siêu đẳng thật, nhất là ABC of Democracy, nói về sự tương phản giữa hai đảng. Thumbs-up4 - KD

[Image: ABC-of-Democracy.jpg]
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply